'We kunnen niet alles in regels gieten. Ik ga dat ook niet vragen.' Daarom wil Antwerps gouverneur Cathy Berx (CD&V) eerder spreken van een 'challenge'. Zij roept de Antwerpenaars op om de contacten zo klein mogelijk te houden. Liefst zelfs te beperken tot het eigen gezin, of misschien tot één à twee vrienden.
...

'We kunnen niet alles in regels gieten. Ik ga dat ook niet vragen.' Daarom wil Antwerps gouverneur Cathy Berx (CD&V) eerder spreken van een 'challenge'. Zij roept de Antwerpenaars op om de contacten zo klein mogelijk te houden. Liefst zelfs te beperken tot het eigen gezin, of misschien tot één à twee vrienden. De gouverneur gaat zo een pak verder dan de (niet-)beslissing van de Veiligheidsraad van donderdag. Dat topoverleg koos ervoor om de contactbubbel op 15 personen per week te houden. En dat tot verbijstering van experts als Pierre Van Damme (UA) en Marc Van Ranst (KUL).Waarom komt u nu met deze oproep? Cathy Berx: Het reproductiegetal in de provincie Antwerpen bedraagt twee (één patiënt besmet dus gemiddeld twee andere mensen, nvdr.). Ik heb daarover ook Erika Vlieghe (UZA) en Pierre Van Damme gehoord. Artsen blijven me bellen over de toevloed van mensen die positief testen op covid-19. Het blijft wel bij een oproep. U pleit niet voor strengere regels. Berx: Niemand verbiedt ons om in de komende twee à drie weken strenger te zijn dan de nationale regels. Ik hoop dat we inzien dat we met vuur aan het spelen zijn. Hou de bubbel dus zo klein mogelijk en constant. En respecteer de fysieke afstand. Geef dus geen knuffels, kussen of handen.Uw partijgenoot Jan Vermeulen, burgemeester van Deinze, zei donderdag nochtans dat de Vlaming maar twee woorden verstaat: ja en nee. Aanbevelingen worden snel weggewuifd. Berx: Ik spreek liever van een 'challenge', om een game-element te introduceren. Men is nu vaak heel creatief in het oprekken en breed interpreteren van de regels. Ik wil dat men creatief is om het virus te verslaan. Neem ook de mondmaskers. Nu moeten de gemeenten aanduiden op welke publieke ruimten ze verplicht zullen worden. Maar het is voor niemand verboden om ook daarbuiten een mondmasker te dragen, los van de wettelijke verplichting.U richt zich ook tot de horeca. Berx: Klopt. Als je nu op straat loopt zie vooral in cafés dat veel mensen te dicht bij elkaar zitten. Volgens het ministerieel besluit moeten de tafels op anderhalve meter van elkaar staan. Maar dat kan ook op zo'n manier dat de gezelschappen aan die tafels bijna met de ruggen tegen elkaar zitten. Terwijl vooral die mensen op anderhalve meter van elkaar moeten zitten. Volgens Sciensano is er eigenlijk al geen sprake meer van lokale brandhaarden. Het virus verspreid zich onder de algemene bevolking. Noopt dat niet tot forse provinciale of nationale maatregelen?Berx: Er zijn nog altijd provincies waar het reproductiecijfer 0,8 bedraagt - om Waals-Brabant niet te noemen. Er is verscheidenheid. Maar ik hoop dat we met z'n allen de context in acht neemt. Deze epidemiologische situatie betalen we cash, zowel voor onze eigen gezondheid als voor het gezondheidssysteem. U bent vorige week in de weer geweest met het opzetten van lokale contactopsporing. Hoe zit het daarmee? Berx: Dat begint vandaag. Wanneer de huisarts het slechte nieuws brengt aan een patiënt gaat hij vragen stellen en inschatten of de patiënt weet wat die moet doen wanneer een contactopsoorder belt. Wanneer de arts daar niet van overtuigd is, verwijst die de patiënt door naar case managers, die ofwel thuis of telefonisch het gesprek aangaat met de patiënt. Het is de bedoel dat medisch geschoolde vrijwilligers als eerste aan bronopsporing doen. Dat contactonderzoek is van kapitaal belang om fijnmazigere maatregelen te treffen. Vorige week was er sprake van opstoten in de joodse en Marokkaanse gemeenschappen in Antwerpen. Is de contactopsporing daarop toegespitst? Berx: We hebben inderdaad gezocht naar mensen met een migratieachtergrond. We hebben ook iemand die de joodse gemeenschap kent van de meest seculiere tot meest orthodoxe strekking. We gaan niet segmenteren, maar het is wel belangrijk dat verschillende groepen mensen een verschillende aanpak nodig hebben. Zijn we eigenlijk niet te laat met het contactonderzoek? Berx: Ik vroeg hetzelfde aan Pierre Van Damme. Het antwoord is duidelijk 'nee'. Het blijft cruciaal om deze opstoot aan te pakken. En ook na deze opstoot zal het niet snel meer business as usual worden. Tot slot: volgende week staat er een nieuwe Veiligheidsraad gepland. Wat zou u graag zien veranderen?Berx: Daar doe ik geen uitspraken over. Ik neem aan dat mensen verstandig genoeg zijn en de sense of urgency voelen.