Soms krijg je bij het doorploegen van de vakliteratuur waar je journalistieke werk voor een deel op steunt, ineens bijna toevallig een cascade van wetenschappelijk gedocumenteerde effecten voorgeschoteld, die illustratief kan zijn voor wat er ons te wachten staat als we er niet in slagen drastisch in te grijpen op de klimaatopwarming.
...