Is er wel een politieke goedkeuring geweest om het Global Compact for Migration, de officiële naam van het VN-migratiepact, goed te keuren: die vraag is de stok achter de deur geworden van N-VA in een debat dat steeds meer voer is voor grondwetexperten. De grondwet bepaalt immers dat de regering bij consensus beslist - zolang N-VA niet instemt met goedkeuring van het migratiepact, is die consensus er niet. Volgens de partij kan die instemming er enkel komen aan de regeringstafel.
...