Het Vlaamse regeerakkoord is ambitieus. De regering van minister-president Jan Jambon (N-VA) wil op termijn 80 procent van de 20- tot 64-jarige Vlamingen aan de slag krijgen - in 2018 was dat 74,6 procent. Als onze werkzaamheidsgraad 5 procentpunten stijgt, zal hij even hoog zijn als hij vandaag in Nederland en Duitsland is.
...