De minister benadrukt dat de situatie enkel doeltreffend kan worden aangepakt met een verregaand en coherent nationaal beleid, dat binnen alle geledingen op dezelfde manier wordt vertaald. Hij heeft lof voor de inzet en inspanningen van alle medewerkers op het terrein, maar dat er hier en daar eigen interpretaties worden gegeven aan de regels, is voor De Crem not done.

Daarom heeft hij een 'Task Force GPI' in het leven geroepen. Die moet voor de hele geïntegreerde politie voor een eenduidig beleid zorgen, net als voor een eenvormige toepassing van alle regels en reglementen.

De minister onderstreept het dwingende karakter van de richtlijnen van de taskforce. 'Dit veronderstelt een rigoureuze en ongenuanceerde toepassing ervan binnen alle geledingen van de geïntegreerde politie. Daar we van onze burgers een rigide uitvoering van de maatregelen verwachten om zo snel mogelijk het hoofd te bieden aan deze epidemie, mag dit voor de politiediensten - welke op de handhaving ervan toezien - geen onoverkomelijk verzoek inhouden', aldus De Crem.

De minister benadrukt dat de situatie enkel doeltreffend kan worden aangepakt met een verregaand en coherent nationaal beleid, dat binnen alle geledingen op dezelfde manier wordt vertaald. Hij heeft lof voor de inzet en inspanningen van alle medewerkers op het terrein, maar dat er hier en daar eigen interpretaties worden gegeven aan de regels, is voor De Crem not done. Daarom heeft hij een 'Task Force GPI' in het leven geroepen. Die moet voor de hele geïntegreerde politie voor een eenduidig beleid zorgen, net als voor een eenvormige toepassing van alle regels en reglementen. De minister onderstreept het dwingende karakter van de richtlijnen van de taskforce. 'Dit veronderstelt een rigoureuze en ongenuanceerde toepassing ervan binnen alle geledingen van de geïntegreerde politie. Daar we van onze burgers een rigide uitvoering van de maatregelen verwachten om zo snel mogelijk het hoofd te bieden aan deze epidemie, mag dit voor de politiediensten - welke op de handhaving ervan toezien - geen onoverkomelijk verzoek inhouden', aldus De Crem.