De plenaire Kamer moet zich vannacht uitspreken over het veertigtal artikelen dat de bevoegde Kamercommissie voor herziening vatbaar wil verklaren. Nog voor aanvang van de zitting zei premier Michel op twitter dat hij die lijst "communautaire waanzin" vindt en dat hij zich binnen de regering zal blijven verzetten tegen de lijst. Om de grondwet te kunnen herzien, moeten zowel Kamer, Senaat als regering een lijst met artikelen voor herziening vatbaar verklaren. In de Kamer verduidelijkte Michel dat hij het land de komende jaren niet door communautaire debatten wil laten verlammen, maar voorrang wil geven aan het socio-economisch beleid. "De laatste decennia zijn er ofwel communautaire debatten gevoerd ofwel socio-economische hervormingen doorgevoerd. Het is nooit mogelijk geweest om de twee samen te doen", zei Michel. Hij wil het debat binnen de regering blijven voeren en daar "maximaal vechten tegen een risico op communautaire chaos". De premier kreeg enkel applaus vanop de banken van zijn partij MR, van CD&V en van cdH. Bij de groene oppositie zijn ze niet te spreken over de blokkade van Michel. "Van Erdogan of Poetin zou je dat kunnen verwachten", zei Kristof Calvo, die prompt door Michel een "populist" werd genoemd. N-VA-fractieleider Peter De Roover sprak Michel aan als MR-voorzitter. "Ik heb de indruk dat u het noorden kwijt bent, en dat mag u letterlijk nemen", zei De Roover. Binnen de meerderheid haalde Open Vld-fractieleider Patrick Dewael uit naar de premier. Hij herhaalde dat hij het "onkies" en "onfatsoenlijk" zou vinden mocht Michel, premier in lopende zaken van een minderheidsregering, een lijst waar een meerderheid in het parlement voor bestaat zou tegenhouden. Dewael richtte zich ook tot de MR met de vraag om de preambule die Open Vld aan de grondwet wil toevoegen te steunen. In ruil zou Open Vld zijn steun voor het openstellen van het "communautair gevoelige" artikel 1 van de grondwet intrekken. (Belga)

De plenaire Kamer moet zich vannacht uitspreken over het veertigtal artikelen dat de bevoegde Kamercommissie voor herziening vatbaar wil verklaren. Nog voor aanvang van de zitting zei premier Michel op twitter dat hij die lijst "communautaire waanzin" vindt en dat hij zich binnen de regering zal blijven verzetten tegen de lijst. Om de grondwet te kunnen herzien, moeten zowel Kamer, Senaat als regering een lijst met artikelen voor herziening vatbaar verklaren. In de Kamer verduidelijkte Michel dat hij het land de komende jaren niet door communautaire debatten wil laten verlammen, maar voorrang wil geven aan het socio-economisch beleid. "De laatste decennia zijn er ofwel communautaire debatten gevoerd ofwel socio-economische hervormingen doorgevoerd. Het is nooit mogelijk geweest om de twee samen te doen", zei Michel. Hij wil het debat binnen de regering blijven voeren en daar "maximaal vechten tegen een risico op communautaire chaos". De premier kreeg enkel applaus vanop de banken van zijn partij MR, van CD&V en van cdH. Bij de groene oppositie zijn ze niet te spreken over de blokkade van Michel. "Van Erdogan of Poetin zou je dat kunnen verwachten", zei Kristof Calvo, die prompt door Michel een "populist" werd genoemd. N-VA-fractieleider Peter De Roover sprak Michel aan als MR-voorzitter. "Ik heb de indruk dat u het noorden kwijt bent, en dat mag u letterlijk nemen", zei De Roover. Binnen de meerderheid haalde Open Vld-fractieleider Patrick Dewael uit naar de premier. Hij herhaalde dat hij het "onkies" en "onfatsoenlijk" zou vinden mocht Michel, premier in lopende zaken van een minderheidsregering, een lijst waar een meerderheid in het parlement voor bestaat zou tegenhouden. Dewael richtte zich ook tot de MR met de vraag om de preambule die Open Vld aan de grondwet wil toevoegen te steunen. In ruil zou Open Vld zijn steun voor het openstellen van het "communautair gevoelige" artikel 1 van de grondwet intrekken. (Belga)