Uit eerdere studies bleek al dat wie meer tijd uitrekt om te eten gemiddeld minder calorieën inneemt. Een langere consumptietijd werd ook al gelinkt aan een lagere Body Mass Index (BMI). In kaart brengen hoe lang we eten, kan dus een handig instrument zijn om de volksgezondheid te monitoren.
...