Nog nooit kampten er wereldwijd zoveel mensen tegelijk met overgewicht, obesitas of andere voedingsgerelateerde welvaartziekten. Ook in België is die tendens zichtbaar. We spreken van overgewicht bij een Body Mass Index vanaf 25 en over obesitas bij een score van 30. De Belgen tussen 18 en 64 jaar oud scoren gemiddeld 26: te veel dus.
...