Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) begrijpt de heisa over zijn vingerafdrukken-suggestie niet. "Ik begrijp de hysterische reacties niet goed", zei de N-VA-minister in het VRT-programma Terzake". "Het enige wat ik gezegd heb is: 'laat ons het eens bekijken en het debat voeren'", aldus Jambon. Zelf ziet hij alvast ook grote voordelen aan het systeem. "Landen die het gebruiken zien hun misdaadcijfers exponentieel dalen."

Tijdens zijn bezoek aan Marokko, waar een veralgemeende opslag van vingerafdrukken bestaat, liet minister Jambon verstaan dat hij wil laten onderzoeken in welke mate ons land in die richting kan evolueren. Hij wilde de kwestie ook voorleggen aan de Privacycommissie.

Maar de woorden van Jambon waren nog niet koud of die Privacycommissie schoot de suggestie al duidelijk af. "Vandaag is er een brede consensus in de Raad van Europa dat een dergelijke algemene verplichting niet overeenstemt met de geldende wetgeving", zei de Privacycommissie, verwijzend naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Ook coalitiepartner Open VLD liet duidelijk verstaan dat ze niet wil weten van het opslaan van vingerafdrukken van alle Belgen. Een disproportionele maatregel", zo noemt vicepremier Alexander De Croo de piste. "Of zijn we plots allemaal terreurverdachten geworden? "

"Het registreren en in een databank opslaan van de vingerafdrukken van alle 11 miljoen Belgen is een disproportionele maatregel", vindt De Croo. Hij merkt op dat een soortgelijk voorstel al besproken is in de schoot van de regering, maar niet werd weerhouden. "Het is weinig efficiënt om voortdurend dezelfde debatten te heropenen. Zo geraken we niet vooruit."

Wel besliste de regering om de vingerafdrukken te verzamelen van de mensen die volgens de dreigingsanalisten van het OCAD een gevaar vormen en op de zogenaamde OCAD-lijst staan. Maar dat wil Open Vld dus niet uitbreiden naar alle Belgen.

Tommelein: 'Misschien best eerst staatssecretaris voor Privacy contacteren'

Ook partijgenoot Bart Tommelein, die als staatssecretaris bevoegd is voor privacy, plaatst "serieuze vraagtekens" bij de piste van Jambon. "Het is goed dat meneer Jambon zich vragen stelt bij het evenwicht tussen veiligheid en privacy, maar dan is het misschien best om daar politiek overleg over te plegen en de staatssecretaris voor Privacy even te contacteren", merkt hij fijntjes op.

Bovendien heeft de liberale staatssecretaris ook vragen bij de kostprijs en het nut van de maatregel, niet in het minst in een Europa met vrij verkeer. "Uiteraard zijn we akkoord om vingerafdrukken te verzamelen van personen die een risico vormen voor onze maatschappij en onze veiligheid", besluit Tommelein. "Dat bestaat al."

'Men maakt van mug een olifant'

Jambon vindt dat men "van een mug een olifant maakt". "Ik weet dat er juridische bezwaren zijn. Maar de voordelen zijn ook legio. In de landen die het systeem gebruiken, stijgt de oplossingsgraad van misdaden exponentieel. Natuurlijk moet het proportioneel zijn en moet er respect zijn voor de privacy. Maar mensen die niets verkeerd doen, moeten toch geen schrik hebben dat hun vingerafdrukken in een systeem zitten? " (Belga/SD)

Tijdens zijn bezoek aan Marokko, waar een veralgemeende opslag van vingerafdrukken bestaat, liet minister Jambon verstaan dat hij wil laten onderzoeken in welke mate ons land in die richting kan evolueren. Hij wilde de kwestie ook voorleggen aan de Privacycommissie. Maar de woorden van Jambon waren nog niet koud of die Privacycommissie schoot de suggestie al duidelijk af. "Vandaag is er een brede consensus in de Raad van Europa dat een dergelijke algemene verplichting niet overeenstemt met de geldende wetgeving", zei de Privacycommissie, verwijzend naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ook coalitiepartner Open VLD liet duidelijk verstaan dat ze niet wil weten van het opslaan van vingerafdrukken van alle Belgen. Een disproportionele maatregel", zo noemt vicepremier Alexander De Croo de piste. "Of zijn we plots allemaal terreurverdachten geworden? " "Het registreren en in een databank opslaan van de vingerafdrukken van alle 11 miljoen Belgen is een disproportionele maatregel", vindt De Croo. Hij merkt op dat een soortgelijk voorstel al besproken is in de schoot van de regering, maar niet werd weerhouden. "Het is weinig efficiënt om voortdurend dezelfde debatten te heropenen. Zo geraken we niet vooruit." Wel besliste de regering om de vingerafdrukken te verzamelen van de mensen die volgens de dreigingsanalisten van het OCAD een gevaar vormen en op de zogenaamde OCAD-lijst staan. Maar dat wil Open Vld dus niet uitbreiden naar alle Belgen. Ook partijgenoot Bart Tommelein, die als staatssecretaris bevoegd is voor privacy, plaatst "serieuze vraagtekens" bij de piste van Jambon. "Het is goed dat meneer Jambon zich vragen stelt bij het evenwicht tussen veiligheid en privacy, maar dan is het misschien best om daar politiek overleg over te plegen en de staatssecretaris voor Privacy even te contacteren", merkt hij fijntjes op. Bovendien heeft de liberale staatssecretaris ook vragen bij de kostprijs en het nut van de maatregel, niet in het minst in een Europa met vrij verkeer. "Uiteraard zijn we akkoord om vingerafdrukken te verzamelen van personen die een risico vormen voor onze maatschappij en onze veiligheid", besluit Tommelein. "Dat bestaat al." Jambon vindt dat men "van een mug een olifant maakt". "Ik weet dat er juridische bezwaren zijn. Maar de voordelen zijn ook legio. In de landen die het systeem gebruiken, stijgt de oplossingsgraad van misdaden exponentieel. Natuurlijk moet het proportioneel zijn en moet er respect zijn voor de privacy. Maar mensen die niets verkeerd doen, moeten toch geen schrik hebben dat hun vingerafdrukken in een systeem zitten? " (Belga/SD)