De cultuursector is het intussen gewoon dat elke nieuwe Vlaamse regering bij haar aantreden weer een besparingsronde aankondigt. Tot veel maatschappelijke deining leidt dat niet, zo leert het recente verleden. 'Bij het publiek gaat dat er vlot in', zegt Mike Naert creatief directeur van het Leuvense muziekcentrum Het Depot: 'Cultuurhuizen hebben zogezegd een gemakkelijk leven, wij "hangen aan de subsidie-uier": centen voor cultuur zouden verdwijnen in een bodemloze put. Die perceptie kunnen we keren door te durven praten over het zakelijke belang van de culture sector. Cultuur is een economische sector die veel meerwaarde creëert. Natuurlijk kunnen wij niet zonder subsidies. Maar het is goed geïnvesteerd geld: de Vlaamse overheid krijgt een aanzienlijke return on investment.'
...