Het probleem is niet nieuw. Vlaanderen kampt met een lerarentekort dat nijpender dreigt te worden. Tot 2024 zijn er in Vlaanderen jaarlijks 5.000 tot 7.000 nieuwe leerkrachten nodig, zo bleek eerder al. De nieuwe Vlaamse regering wil dat probleem aanpakken. Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) wil dat onder meer doen door de aantrekkelijkheid van het beroep te verhogen en de waardering voor leerkrachten te versterken. Op voorstel van Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe (sp.a) gaat ook de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement de zaak mee onder de loep nemen. Vandenberghe: "Als we enkel rekenen op de lerarenopleiding zijn er vanaf 2021 meer dan 6.000 extra studenten nodig in de lerarenopleiding. Dit wordt sowieso een helse opdracht en het lijkt ons opportuun om de krachten van het parlement en het onderwijswerkveld te bundelen en dit gezamenlijk aan te pakken. Daarom vragen wij een hoorzitting om een correct beeld te verkrijgen van de problematiek en om bestaande en nieuwe voorstellen te bespreken". (Belga)

Het probleem is niet nieuw. Vlaanderen kampt met een lerarentekort dat nijpender dreigt te worden. Tot 2024 zijn er in Vlaanderen jaarlijks 5.000 tot 7.000 nieuwe leerkrachten nodig, zo bleek eerder al. De nieuwe Vlaamse regering wil dat probleem aanpakken. Vlaams onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) wil dat onder meer doen door de aantrekkelijkheid van het beroep te verhogen en de waardering voor leerkrachten te versterken. Op voorstel van Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe (sp.a) gaat ook de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement de zaak mee onder de loep nemen. Vandenberghe: "Als we enkel rekenen op de lerarenopleiding zijn er vanaf 2021 meer dan 6.000 extra studenten nodig in de lerarenopleiding. Dit wordt sowieso een helse opdracht en het lijkt ons opportuun om de krachten van het parlement en het onderwijswerkveld te bundelen en dit gezamenlijk aan te pakken. Daarom vragen wij een hoorzitting om een correct beeld te verkrijgen van de problematiek en om bestaande en nieuwe voorstellen te bespreken". (Belga)