De negentienjarige Sabri uit Vilvoorde, overleed in de winter van 2013 in Syrië. Een telefoontje van een onbekende man, bracht de ouders het lugubere nieuws: 'Gefeliciteerd, uw zoon is gestorven als martelaar.' Tot op vandaag blijven de ouders met veel onbeantwoorde vragen zitten.

Het verhaal van Sabri is er slechts een van de velen, maar het maakt wel duidelijk dat een kordaat, maar sereen optreden noodzakelijk is, stelt N-VA'ster Nadia Sminate. Om inzicht te krijgen in deze complexe problematiek van de Syriëstrijders besloot het Vlaams Parlement een commissie op te richten voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering. Na een hele reeks uiteenzettingen van deskundigen en moedige getuigenissen van familieleden, kwamen parlementsleden van alle Vlaamse partijen (buiten Vlaams Belang) tot een resolutie waarin ze de Vlaamse regering 55 aanbevelingen voorleggen.

Over partijgrenzen heen

Het probleem is nog niet van de baan, iedere maand vertrekt nog een dozijn strijders naar Syrië

Elisabeth Meuleman (Groen)

'Met een dubbel gevoel stel ik deze resolutie voor', vertelt voorzitster Nadia Sminate (N-VA). 'Enerzijds ben ik trots dat we over de partijgrenzen heen concrete maatregelen op papier hebben gezet. Anderzijds ben ik bescheiden, want ook deze resolutie is geen wonderoplossing. Die bestaat nu eenmaal niet.'

Die fierheid delen de verschillende commissieleden, want in tijden van politiek gekibbel is het niet steeds evident om op dezelfde golflengte te zitten.

Al probeerden de oppositiepartijen tijdens een persconferentie enkele eigen accenten naar voor te schuiven. 'Voor de socialisten was het vanzelfsprekend om mee te werken aan deze resolutie. We moeten samen bouwen aan een positieve Vlaamse toekomst', aldus Caroline Gennez (SP.A). In tegenstelling tot Sminate, kan Gennez wel scherp zijn voor het gevoerde beleid: 'Beste regering u mag best een tandje bijsteken', stelt ze. 'Dit schrijnende samenlevingsprobleem vraagt een oplossing waartoe de Vlaamse domeinen Welzijn, Arbeid en Onderwijs, kunnen bijdragen.'

Imamopleiding

© YOUTUBE

Elisabeth Meuleman van Groen benadrukt dat haar partij voorheen al enkele aanbevelingen bundelde en ze is 'tevreden dat deze hun weg vonden naar de commissie.' Want het probleem is nog niet van de baan, iedere maand vertrekt nog steeds een dozijn jongeren naar Syrië.'

Voorts onderstreept de commissie het belang van een volwaardige imamopleiding. 'Ook moeten er meer moskeeën erkend, en dus gesubsidieerd worden', aldus Meuleman. 'De samenwerking met moslimverenigingen moet worden opgedreven.'

Wat Jo De Ro (Open VLD) beaamt. 'We mogen de Vlaamse moslims niet als vijand beschouwen, maar we moeten hen zien als partners.' Als schepen van Onderwijs in Vilvoorde benadrukt hij het belang van een goede samenwerking tussen de verschillende niveaus.

Ikea-bricolage

De commissie erkent dat radicalisering vaak online gebeurt. Daarom wil ze inzetten op maatschappelijke initiatieven die een tegenverhaal bieden op sociale media. 'Al besef ik goed dat dat niet eenvoudig is, zegt Ward Kennes (CD&V). Hij omschrijft de islam die veel jonge Syriëstrijders aanhangen als "Ikea-bricolge." 'Ze pikken hier en daar iets mee, maar hun geloofsovertuiging strookt niet met datgene wat korangeleerden voorschrijven. Veel Europese moslims worden overspoeld door gewelddadige teksten en verhalen. Daarom moet een positief inclusief verhaal verspreid worden via allerlei schakels.'

En dat moet volgens Kennes niet sowieso in het Arabisch gebeuren. 'Een deel van de Syriëstrijders spreekt namelijk geen Arabisch. 'Wat soms leidt tot tragische taferelen. Zij worden soms beschouwd als tweederangsburgers. Waardoor ze zich willen bewijzen en nog radicaler opstellen.'

'Uiteraard is deze informatieverspreiding geen rechtstreekse taak van het Vlaams Parlement. Wel kan ze middelen toereiken aan personen of instituten die hiervoor verantwoordelijk zijn.'

Prijskaartje

Maar wat zijn die middelen? 'Koken kost nu eenmaal geld', schetst Gennez meermaals. En dat het budget voor deradicalisering omhoog moet, bevestigt Sminate onmiskenbaar. Maar het exacte kostenplaatje, daarover bestaat geen duidelijkheid.

'Een bedrag is niet opgenomen in deze resolutie. Het is ook niet onze taak omdat uit te lijnen', aldus Sminate. Of er dus nog extra middelen vrijkomen bovenop de 500.000 euro die minister Liesbeth Homans eerder al toezegde voor de lokale besturen, blijft afwachten.

Vijf opvallende maatregelen:


- Er komt één centrale constant bereikbare telefonische hulplijn. Daarop kunnen ongeruste ouders, leerkrachten of andere burgers terecht voor advies en ondersteuning.


- Een optimale informatiestroom tussen de verschillende niveaus is noodzakelijk. Daarbij moeten duidelijke afspraken worden gemaakt wat betreft het beroepsgeheim.


- De rol van lokale besturen bij het voeren van een integraal veiligheidsbeleid moet worden erkend.


- De capaciteit van onder meer jeugdhulp en opleidingstrajecten in gemeenten en steden waar de radicaliseringsproblematiek zich stelt moet worden vergroot.


- Investeren in maatschappelijke initiatieven die een tegenverhaal bieden aan digitale propaganda op internet en sociale media is noodzakelijk. En ook de Vlaamse media moeten meer inzetten op een inclusieve samenleving.