'De maatregelen baren ons zorgen', staat in de brief die Belga kon inkijken. De CLB's waarschuwen onder meer voor de keuze om leerlingen met gedragsproblemen sneller door te sturen naar het buitengewoon onderwijs. Gewone scholen moeten meer ondersteuning krijgen om beter te kunnen omgaan met die leerlingen. Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman wil dat de geplande stemming over de bijsturingen wordt uitgesteld. Onderwijsminister Hilde Crevits verdedigt de maatregelen.

Op 20 april heeft de Vlaamse regering een aantal bijsturingen aan het veelbesproken M-decreet, het decreet waardoor kinderen met zorgnoden in het gewoon onderwijs les kunnen volgen, goedgekeurd. Zo zullen leerlingen met een gedragsstoornis bijvoorbeeld vlotter van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs kunnen gaan. Binnenkort zal 'een vermoeden van een gedragsstoornis' volstaan voor een plaats in een buitengewoon klasje.

En ook te toelatingsvoorwaarden voor toegang tot type 2 (verstandelijke beperking) werd bijgestuurd. De IQ-grens van 60 wordt daarbij geschrapt.

Maar niet iedereen reageert even tevreden op die geplande bijsturingen. 'Deze maatregelen baren ons zorgen', zeggen 83 CLB's in een open brief aan het Vlaams Parlement. De CLB's vrezen dat de maatregelen 'overhaast' worden ingevoerd en dat ze 'de deur open zetten om steeds meer kinderen naar het buitengewoon onderwijs toe te leiden'. 'Het principe van 'gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het moet' wordt hiermee met de voeten getreden', zo staat in de brief.

De CLB's hebben vragen bij de aangepaste toelatingsvoorwaarden voor buitengewoon onderwijs type 2 en bij de plannen om leerlingen met gedragsproblemen vlotter door te sturen naar het buitengewoon onderwijs. 'Het verwijzen van kinderen naar het buitengewoon onderwijs op basis van een vermoeden (van gedragsstoornis, red.) zal zorgen voor meer kinderen in het buitengewoon onderwijs', klinkt het. De CLB's vinden dat men beter de gewone scholen zou versterken om beter om te gaan met die kinderen met gedragsstoornissen.

De aanpassingen liggen donderdag voor in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. De CLB's vragen de parlementsleden om de ingrepen 'ernstig te bekijken en in het bijzonder een duidelijke keuze te maken naar het ondersteunen van kinderen met gedragsproblemen in de gewone school'.

Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman voelt zich door de open brief gesterkt in haar eerdere kritiek op de voorgestelde bijsturingen. 'Ondertussen zijn zowat alle alarmbellen in het onderwijsveld aan het loeien, maar de meerderheidspartijen duwen mordicus door. Dit M-decreet dreigt een ramp te worden voor inclusief onderwijs.' Meuleman vraagt daarom om de geplande stemming uit te stellen en een hoorzitting te organiseren met de CLB's.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is het niet eens met de kritiek en verdedigt de geplande bijsturingen. 'Die bijsturingen zijn genomen om meer zuurstof te bieden aan scholen en om het draagvlak van inclusie niet te ondergraven. Het zijn net de noden van het kind die centraal staan', zegt de CD&V-minister in een reactie.

Minister Crevits verdedigt onder meer het schrappen van de IQ-grens in het type 2-onderwijs. 'Die grens zorgde ervoor dat een aantal kinderen net uit de boot vielen. Die kunnen nu toch in type 2 terecht, dat is voor hen heel belangrijk. Het is ook mede op aangeven van de CLB's dat die grens geschrapt wordt', aldus Crevits.

De CD&V-minister wijst er ook op dat er voortaan in gewone klassen sneller ondersteuning kan komen voor leerlingen met gedragsstoornissen. Daarvoor zal gewerkt worden met zogenaamde FAST-teams. 'Wanneer de draagkracht van de leerkracht en de klasgroep overschreden is, moet de leerkracht een signaal kunnen geven voor bijkomende ondersteuning. Die ondersteuning zal bestaan uit een gerichte en snelle interventie naar de klasvloer', aldus Crevits.

Volgens Crevits laat de minister het principe 'gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het nodig is' niet los. 'Maar het gewoon onderwijs heeft tijd nodig om de overslag te maken naar een meer inclusief onderwijs, het is een evolutie', klinkt het.

Lees ook: M-decreet: 'Wat kunnen wij leerlingen uit het buitengewoon onderwijs bieden? Hoogstens een stoel'

'De maatregelen baren ons zorgen', staat in de brief die Belga kon inkijken. De CLB's waarschuwen onder meer voor de keuze om leerlingen met gedragsproblemen sneller door te sturen naar het buitengewoon onderwijs. Gewone scholen moeten meer ondersteuning krijgen om beter te kunnen omgaan met die leerlingen. Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman wil dat de geplande stemming over de bijsturingen wordt uitgesteld. Onderwijsminister Hilde Crevits verdedigt de maatregelen.Op 20 april heeft de Vlaamse regering een aantal bijsturingen aan het veelbesproken M-decreet, het decreet waardoor kinderen met zorgnoden in het gewoon onderwijs les kunnen volgen, goedgekeurd. Zo zullen leerlingen met een gedragsstoornis bijvoorbeeld vlotter van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs kunnen gaan. Binnenkort zal 'een vermoeden van een gedragsstoornis' volstaan voor een plaats in een buitengewoon klasje. En ook te toelatingsvoorwaarden voor toegang tot type 2 (verstandelijke beperking) werd bijgestuurd. De IQ-grens van 60 wordt daarbij geschrapt. Maar niet iedereen reageert even tevreden op die geplande bijsturingen. 'Deze maatregelen baren ons zorgen', zeggen 83 CLB's in een open brief aan het Vlaams Parlement. De CLB's vrezen dat de maatregelen 'overhaast' worden ingevoerd en dat ze 'de deur open zetten om steeds meer kinderen naar het buitengewoon onderwijs toe te leiden'. 'Het principe van 'gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het moet' wordt hiermee met de voeten getreden', zo staat in de brief. De CLB's hebben vragen bij de aangepaste toelatingsvoorwaarden voor buitengewoon onderwijs type 2 en bij de plannen om leerlingen met gedragsproblemen vlotter door te sturen naar het buitengewoon onderwijs. 'Het verwijzen van kinderen naar het buitengewoon onderwijs op basis van een vermoeden (van gedragsstoornis, red.) zal zorgen voor meer kinderen in het buitengewoon onderwijs', klinkt het. De CLB's vinden dat men beter de gewone scholen zou versterken om beter om te gaan met die kinderen met gedragsstoornissen. De aanpassingen liggen donderdag voor in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. De CLB's vragen de parlementsleden om de ingrepen 'ernstig te bekijken en in het bijzonder een duidelijke keuze te maken naar het ondersteunen van kinderen met gedragsproblemen in de gewone school'. Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman voelt zich door de open brief gesterkt in haar eerdere kritiek op de voorgestelde bijsturingen. 'Ondertussen zijn zowat alle alarmbellen in het onderwijsveld aan het loeien, maar de meerderheidspartijen duwen mordicus door. Dit M-decreet dreigt een ramp te worden voor inclusief onderwijs.' Meuleman vraagt daarom om de geplande stemming uit te stellen en een hoorzitting te organiseren met de CLB's. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is het niet eens met de kritiek en verdedigt de geplande bijsturingen. 'Die bijsturingen zijn genomen om meer zuurstof te bieden aan scholen en om het draagvlak van inclusie niet te ondergraven. Het zijn net de noden van het kind die centraal staan', zegt de CD&V-minister in een reactie. Minister Crevits verdedigt onder meer het schrappen van de IQ-grens in het type 2-onderwijs. 'Die grens zorgde ervoor dat een aantal kinderen net uit de boot vielen. Die kunnen nu toch in type 2 terecht, dat is voor hen heel belangrijk. Het is ook mede op aangeven van de CLB's dat die grens geschrapt wordt', aldus Crevits. De CD&V-minister wijst er ook op dat er voortaan in gewone klassen sneller ondersteuning kan komen voor leerlingen met gedragsstoornissen. Daarvoor zal gewerkt worden met zogenaamde FAST-teams. 'Wanneer de draagkracht van de leerkracht en de klasgroep overschreden is, moet de leerkracht een signaal kunnen geven voor bijkomende ondersteuning. Die ondersteuning zal bestaan uit een gerichte en snelle interventie naar de klasvloer', aldus Crevits. Volgens Crevits laat de minister het principe 'gewoon onderwijs als het kan, buitengewoon onderwijs als het nodig is' niet los. 'Maar het gewoon onderwijs heeft tijd nodig om de overslag te maken naar een meer inclusief onderwijs, het is een evolutie', klinkt het. Lees ook: M-decreet: 'Wat kunnen wij leerlingen uit het buitengewoon onderwijs bieden? Hoogstens een stoel'