De parlementsleden kwamen rustiger dan anders de Kamer binnen gesijpeld. Een tiental minuutjes te laat ging de zitting toch van start. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) nam als eerste het woord en richtte zich tot voorzitter Siegfried Bracke (N-VA). 'Waarom werd mijn vraag over de Klimaatzaak naar een minister doorverwezen, als ik die eigenlijk voor de premier had ingediend?'

Dezelfde kritiek volgt bij monde van Laurette Onkelinx (PS) die haar vraag over de vermoedelijke extreemrechtse banden van binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) naar hem persoonlijk zag gaan, in plaats van naar eerste minister Charles Michel (MR). En datzelfde kon ook Catherine Fonck (cdH) niet begrijpen.

Kamer in rep en roer

Voorzitter Bracke probeert de keuze te verklaren: 'Als de regering niet over een kwestie verdeeld lijkt, spelen we de vraag door naar de bevoegde minister. In het andere geval, zal de premier een antwoord bieden. Bovendien, lijkt toch vooral het antwoord belangrijk, niet de persoon aan wie de vraag gesteld wordt.'

De Kamer in rep en roer over een procedure. 'Misschien kunnen we in het vervolg het aan de parlementsleden overlaten te kiezen aan wie ze zich richten', stelt Raoul Hedebouw (PTB-GO!) voor. Patrick Dewael (Open VLD) komt als eerste regeringspartij tussen: 'Het is altijd zo geweest, dat de regering oordeelt over de vragen. Ook toen Elio Di Rupo hier nog stond, kloeg u [Onkelinx] niet als hij zelf bepaalde welke vragen hij al dan niet wilde beantwoorden.' En dat moet de discussie afronden.

Als Bracke het vragenuurtje wil inluiden, protesteert de oppositie nog. Terwijl de socialisten gezamenlijk als eerste vertrekken, wordt de microfoon van Calvo uitgezet. Ook de groenen laten de zitting voor wat het is. Net als PTB-GO! en FDF met een ziedende Olivier Maingain.

Premier Michel blijft stil, geen vragen over de erkenning van de staat Palestina dus. Ook de cashdrempel wordt overgeslagen. Over het sociaal overleg laat Meryame Kitir (SP.A) nog weten dat 'de manier waarop u handelt meneer de voorzitter, zegt veel over de manier waarop dit land geregeerd wordt'. En de deuren sloten achter haar.

'Wereldvreemd en onaanvaardbaar'

Vlaams Belanger Barbara Pas neemt vervolgens het woord als 'laatste aanwezige rechtse oppositie, want de volledige linkse zijde is vertrokken'. Zij en Sophie De Wit (N-VA) vinden de vrijlating van Farid Le Fou onaanvaardbaar. Volgens minister van Werk Kris Peeters (CD&V) - die de afwezige minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vervangt - een voorlopige in vrijheidstelling omwille van medische redenen. 'Zulke situaties moeten in de toekomst vermeden worden. De veiligheid van de burgers moet een prioriteit zijn', meent Pas. 'Er is wetgevend initiatief nodig om die procedures te vermijden. Dit is totaal wereldvreemd en onaanvaardbaar', besluit De Wit.

'Stilzwijgen is goedkeuring'

Als het uiteindelijk tijd is voor de vraag over de extreemrechtse banden van Jambon - oorspronkelijk gesteld aan de premier, maar doorverwezen naar de binnenlandminister zelf - is enkel Fonck nog aanwezig.

Een schriftelijk verzoek van Fonck, Onkelinx en Maingain dat de aanwezigheid van de premier eist bij de gestelde vragen, werd ontvankelijk verklaard, maar enkel door de laatst aanwezige oppositie (naast het Vlaams Belang) cdH goedgekeurd.

Fonck stelt de vraag dus niet. 'Uit het stilzwijgen van de premier moet ik afleiden dat het blijkbaar aanvaardbaar is om met extreemrechtse banden in de regering te zitten.' Dat ze zich 'schaamt om onze democratie', zegt ze voor ook zij en de voltallige cdH de zaal verlaten.

Zo werden ook vragen over de voedselhulp voor de Syrische vluchtelingen en de Klimaatzaak niet meer gesteld.

Sociale inclusie en tewerkstelling andersvaliden

Wouter Beke (CD&V) zei 'gehoopt te hebben zijn eerste vraag in de Kamer aan meer mensen te kunnen stellen', alluderend op het vertrek van de bijna voltallige oppositie. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) verklaarde vervolgens 'de onderhandelingen met de regio's snel te zullen opstarten', in een reactie op Bekes vraag over samenwerkingsakkoorden met de gewesten. 'Hoog tijd', meent Beke. 'Op 18 december wordt Ford Genk gesloten. We moeten schouder aan schouder een antwoord bieden aan de sluiting. We moeten dat op een goede manier kunnen afronden.'

Ook Jan Spooren (N-VA) klaagt over de afwezige oppositie. 'Ik ben verrast en ontgoocheld dat de oppositie meer aandacht lijkt te hebben voor procedurespelletjes dan voor belangrijke zaken als bijvoorbeeld de tewerkstelling van mensen met een beperking.' Met zijn commentaar op de slechte score van België op dat vlak, sluit Spooren de vragenronde af. 'Slechts vier op de tien mensen met een beperking zijn in ons land actief op de reguliere arbeidsmarkt en dat ligt niet aan hun capaciteiten.'

Spooren: 'Zij moeten meer kansen krijgen, zodat ze een terugvalbasis hebben als ze die moedige stap naar de arbeidsmarkt zetten. Ze moeten keuzes kunnen maken. Bovendien is sociale inclusie sterk verbonden met werk. Maar ik ben blij te horen dat er maatregels genomen worden in de goede richting.'

Een korte zitting deze week dus, met na het vertrek van de oppositie nog weinig tegenspraak of debat.

De parlementsleden kwamen rustiger dan anders de Kamer binnen gesijpeld. Een tiental minuutjes te laat ging de zitting toch van start. Kristof Calvo (Ecolo-Groen) nam als eerste het woord en richtte zich tot voorzitter Siegfried Bracke (N-VA). 'Waarom werd mijn vraag over de Klimaatzaak naar een minister doorverwezen, als ik die eigenlijk voor de premier had ingediend?'Dezelfde kritiek volgt bij monde van Laurette Onkelinx (PS) die haar vraag over de vermoedelijke extreemrechtse banden van binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) naar hem persoonlijk zag gaan, in plaats van naar eerste minister Charles Michel (MR). En datzelfde kon ook Catherine Fonck (cdH) niet begrijpen.Voorzitter Bracke probeert de keuze te verklaren: 'Als de regering niet over een kwestie verdeeld lijkt, spelen we de vraag door naar de bevoegde minister. In het andere geval, zal de premier een antwoord bieden. Bovendien, lijkt toch vooral het antwoord belangrijk, niet de persoon aan wie de vraag gesteld wordt.'De Kamer in rep en roer over een procedure. 'Misschien kunnen we in het vervolg het aan de parlementsleden overlaten te kiezen aan wie ze zich richten', stelt Raoul Hedebouw (PTB-GO!) voor. Patrick Dewael (Open VLD) komt als eerste regeringspartij tussen: 'Het is altijd zo geweest, dat de regering oordeelt over de vragen. Ook toen Elio Di Rupo hier nog stond, kloeg u [Onkelinx] niet als hij zelf bepaalde welke vragen hij al dan niet wilde beantwoorden.' En dat moet de discussie afronden.Als Bracke het vragenuurtje wil inluiden, protesteert de oppositie nog. Terwijl de socialisten gezamenlijk als eerste vertrekken, wordt de microfoon van Calvo uitgezet. Ook de groenen laten de zitting voor wat het is. Net als PTB-GO! en FDF met een ziedende Olivier Maingain.Premier Michel blijft stil, geen vragen over de erkenning van de staat Palestina dus. Ook de cashdrempel wordt overgeslagen. Over het sociaal overleg laat Meryame Kitir (SP.A) nog weten dat 'de manier waarop u handelt meneer de voorzitter, zegt veel over de manier waarop dit land geregeerd wordt'. En de deuren sloten achter haar.Vlaams Belanger Barbara Pas neemt vervolgens het woord als 'laatste aanwezige rechtse oppositie, want de volledige linkse zijde is vertrokken'. Zij en Sophie De Wit (N-VA) vinden de vrijlating van Farid Le Fou onaanvaardbaar. Volgens minister van Werk Kris Peeters (CD&V) - die de afwezige minister van Justitie Koen Geens (CD&V) vervangt - een voorlopige in vrijheidstelling omwille van medische redenen. 'Zulke situaties moeten in de toekomst vermeden worden. De veiligheid van de burgers moet een prioriteit zijn', meent Pas. 'Er is wetgevend initiatief nodig om die procedures te vermijden. Dit is totaal wereldvreemd en onaanvaardbaar', besluit De Wit.Als het uiteindelijk tijd is voor de vraag over de extreemrechtse banden van Jambon - oorspronkelijk gesteld aan de premier, maar doorverwezen naar de binnenlandminister zelf - is enkel Fonck nog aanwezig. Een schriftelijk verzoek van Fonck, Onkelinx en Maingain dat de aanwezigheid van de premier eist bij de gestelde vragen, werd ontvankelijk verklaard, maar enkel door de laatst aanwezige oppositie (naast het Vlaams Belang) cdH goedgekeurd.Fonck stelt de vraag dus niet. 'Uit het stilzwijgen van de premier moet ik afleiden dat het blijkbaar aanvaardbaar is om met extreemrechtse banden in de regering te zitten.' Dat ze zich 'schaamt om onze democratie', zegt ze voor ook zij en de voltallige cdH de zaal verlaten.Zo werden ook vragen over de voedselhulp voor de Syrische vluchtelingen en de Klimaatzaak niet meer gesteld.Wouter Beke (CD&V) zei 'gehoopt te hebben zijn eerste vraag in de Kamer aan meer mensen te kunnen stellen', alluderend op het vertrek van de bijna voltallige oppositie. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) verklaarde vervolgens 'de onderhandelingen met de regio's snel te zullen opstarten', in een reactie op Bekes vraag over samenwerkingsakkoorden met de gewesten. 'Hoog tijd', meent Beke. 'Op 18 december wordt Ford Genk gesloten. We moeten schouder aan schouder een antwoord bieden aan de sluiting. We moeten dat op een goede manier kunnen afronden.'Ook Jan Spooren (N-VA) klaagt over de afwezige oppositie. 'Ik ben verrast en ontgoocheld dat de oppositie meer aandacht lijkt te hebben voor procedurespelletjes dan voor belangrijke zaken als bijvoorbeeld de tewerkstelling van mensen met een beperking.' Met zijn commentaar op de slechte score van België op dat vlak, sluit Spooren de vragenronde af. 'Slechts vier op de tien mensen met een beperking zijn in ons land actief op de reguliere arbeidsmarkt en dat ligt niet aan hun capaciteiten.'Spooren: 'Zij moeten meer kansen krijgen, zodat ze een terugvalbasis hebben als ze die moedige stap naar de arbeidsmarkt zetten. Ze moeten keuzes kunnen maken. Bovendien is sociale inclusie sterk verbonden met werk. Maar ik ben blij te horen dat er maatregels genomen worden in de goede richting.'Een korte zitting deze week dus, met na het vertrek van de oppositie nog weinig tegenspraak of debat.