Socialisten, liberalen, groenen, DéFI en de PVDA pleiten al langer voor een versoepeling van de wetgeving. Ze werkten een gezamenlijke tekst uit waardoor abortus voortaan mogelijk zou worden tot achttien weken na de bevruchting, in plaats van twaalf weken vandaag. De ruimere termijn moet een oplossing bieden aan honderden vrouwen die nu na de twaalfde week abortus willen plegen - omdat ze pas dan merken dat ze zwanger zijn of te weinig informatie hebben over abortus - en daarvoor noodgewongen naar Nederland of Engeland moeten uitwijken.

Daarnaast zou de verplichte bedenktijd worden teruggeschroefd van zes dagen naar 48 uur. Abortus zou ook uit de strafwet verdwijnen en als een loutere medische handeling beschouwd worden.

CD&V, N-VA en Vlaams Belang zijn tegen de voorgestelde versoepeling. 'Haastwerk', 'onvoldoende onderbouwd', en 'profilering', luidt hun oordeel. 'Men heeft lopende zaken misbruikt om aan dadendrang, profilering te doen die ongepast is', zei Els Van Hoof (CD&V). 'Dit voorstel beantwoordt niet aan reële noden en is onzorgvuldig'.

Na de goedkeuring van de verschillende artikels en net voor de eindstemming vroeg CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten een tweede lezing. Hij betreurde dat CD&V nooit betrokken was bij de voorstellen rond abortus en merkte op dat CD&V bij een eventuele regeringsvorming 'bindende afspraken' wil over gevoelige materies. 'Wil je een stabiele meerderheid vormen in dit land, dan moet iedereen die daaraan mee doet een volwaardige partner zijn'.

Socialisten, liberalen, groenen, DéFI en de PVDA pleiten al langer voor een versoepeling van de wetgeving. Ze werkten een gezamenlijke tekst uit waardoor abortus voortaan mogelijk zou worden tot achttien weken na de bevruchting, in plaats van twaalf weken vandaag. De ruimere termijn moet een oplossing bieden aan honderden vrouwen die nu na de twaalfde week abortus willen plegen - omdat ze pas dan merken dat ze zwanger zijn of te weinig informatie hebben over abortus - en daarvoor noodgewongen naar Nederland of Engeland moeten uitwijken. Daarnaast zou de verplichte bedenktijd worden teruggeschroefd van zes dagen naar 48 uur. Abortus zou ook uit de strafwet verdwijnen en als een loutere medische handeling beschouwd worden. CD&V, N-VA en Vlaams Belang zijn tegen de voorgestelde versoepeling. 'Haastwerk', 'onvoldoende onderbouwd', en 'profilering', luidt hun oordeel. 'Men heeft lopende zaken misbruikt om aan dadendrang, profilering te doen die ongepast is', zei Els Van Hoof (CD&V). 'Dit voorstel beantwoordt niet aan reële noden en is onzorgvuldig'. Na de goedkeuring van de verschillende artikels en net voor de eindstemming vroeg CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten een tweede lezing. Hij betreurde dat CD&V nooit betrokken was bij de voorstellen rond abortus en merkte op dat CD&V bij een eventuele regeringsvorming 'bindende afspraken' wil over gevoelige materies. 'Wil je een stabiele meerderheid vormen in dit land, dan moet iedereen die daaraan mee doet een volwaardige partner zijn'.