'De Grondwet wijzigen is een nodeloze omweg die ons geen stap dichter brengt bij een sterker en samenhangend klimaatbeleid', stelt CD&V maandag in een mededeling. De partij bevestigt daarmee het standpunt dat ze al eerder innam, onder meer bij de bespreking van de bijzondere klimaatwet, die door de oppositie werd ingediend. CD&V gelooft dat meer resultaat kan worden geboekt door een verplicht samenwerkingsakkoord te sluiten - zeg maar een Klimaatpact. Dat zou in de eerste plaats sneller gaan. 'Men wijzigt niet eerst de Grondwet om vervolgens te onderhandelen over beginselen en doelstellingen. Op het einde van de rit moet men toch een samenwerkingsakkoord afsluiten', redeneert de partij.

Bovendien zou zo'n samenwerkingsakkoord resultaten garanderen omdat verplichte samenwerking tussen de federale staat en de deelentiteiten nodig is. 'Wie de andere niveaus niet tijdig betrekt, riskeert vertraagd of zelfs uitgebreid beleid'. Deze piste heet ook 'redelijker' te zijn. 'Onze piste dwingt iedereen ook concrete maatregelen op tafel te leggen, en te zeggen wat het kostenplaatje is. Mensen hebben het recht dat te weten. Wij gaan geen blanco cheque tekenen', luidt het. De partij verzet zich ook tegen de invoering van nieuwe instellingen, zoals in de klimaatwet naar voren wordt geschoven, maar wil de bestaande instellingen een upgrade geven.

'De Grondwet wijzigen is een nodeloze omweg die ons geen stap dichter brengt bij een sterker en samenhangend klimaatbeleid', stelt CD&V maandag in een mededeling. De partij bevestigt daarmee het standpunt dat ze al eerder innam, onder meer bij de bespreking van de bijzondere klimaatwet, die door de oppositie werd ingediend. CD&V gelooft dat meer resultaat kan worden geboekt door een verplicht samenwerkingsakkoord te sluiten - zeg maar een Klimaatpact. Dat zou in de eerste plaats sneller gaan. 'Men wijzigt niet eerst de Grondwet om vervolgens te onderhandelen over beginselen en doelstellingen. Op het einde van de rit moet men toch een samenwerkingsakkoord afsluiten', redeneert de partij. Bovendien zou zo'n samenwerkingsakkoord resultaten garanderen omdat verplichte samenwerking tussen de federale staat en de deelentiteiten nodig is. 'Wie de andere niveaus niet tijdig betrekt, riskeert vertraagd of zelfs uitgebreid beleid'. Deze piste heet ook 'redelijker' te zijn. 'Onze piste dwingt iedereen ook concrete maatregelen op tafel te leggen, en te zeggen wat het kostenplaatje is. Mensen hebben het recht dat te weten. Wij gaan geen blanco cheque tekenen', luidt het. De partij verzet zich ook tegen de invoering van nieuwe instellingen, zoals in de klimaatwet naar voren wordt geschoven, maar wil de bestaande instellingen een upgrade geven.