"Wij gaan voor een lastenverlaging op lange termijn". Dat zei CD&V-vicepremier Pieter De Crem in Terzake (Canvas). Van zijn Open VLD-collega Alexander De Croo krijgt De Crem het verwijt dat hij geen enkel tegenvoorstel heeft gedaan voor de btw-verlaging op elektriciteit. Maar volgens De Crem is dat een "slechte maatregel, die het probleem niet oplost".

Concurrentiepositie

Open VLD-vicepremier Alexander De Croo reageerde naar eigen zeggen "verbaasd" op de kritiek van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) op de federale begroting. Peeters zei dat er meer nodig zal zijn om de concurrentiepositie van ons land te verbeteren. De Croo zegt dat CD&V door haar verzet tegen de btw-verlaging op elektriciteit een loonkostvermindering van een half miljard euro heeft tegengehouden zonder een alternatief voorstel te doen.

"Er was de voorbije dagen veel ambitie om verder te gaan. Er was echter één partij die een loonkostvermindering van 500 miljoen voor 2014 heeft tegengehouden, zonder ook maar één concreet alternatief op de regeringstafel te leggen. Een dag later zegt dezelfde partij dat er meer nodig is. Ik stel voor dat Peeters in het vervolg eerst een Overlegcomité organiseert met Pieter De Crem en zichzelf", zegt De Croo aan Belga.

Begroting op orde

De Crem benadrukte vooral dat de begroting "op orde" is, de regering veel bespaard heeft en een lastenverlaging heeft ingezet. "Deze begroting is een besparingsbegroting geweest, er is geen enkele lastenverhoging in deze begroting doorgevoerd, maar we hebben wel bespaard en er komen 400 miljoen euro lastenverlagingen in 2014".

Volgens de CD&V-vicepremier was er bijna een akkoord over het aanpassen van de wet op de concurrentiekracht van 1996, die de loonhandicap met onze buurlanden moet wegwerken. "Dat zal de essentie zijn van het overleg met de gewesten", verwees De Crem naar het Overlegcomité van 6 november. (Belga/AVE)

"Wij gaan voor een lastenverlaging op lange termijn". Dat zei CD&V-vicepremier Pieter De Crem in Terzake (Canvas). Van zijn Open VLD-collega Alexander De Croo krijgt De Crem het verwijt dat hij geen enkel tegenvoorstel heeft gedaan voor de btw-verlaging op elektriciteit. Maar volgens De Crem is dat een "slechte maatregel, die het probleem niet oplost".Open VLD-vicepremier Alexander De Croo reageerde naar eigen zeggen "verbaasd" op de kritiek van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) op de federale begroting. Peeters zei dat er meer nodig zal zijn om de concurrentiepositie van ons land te verbeteren. De Croo zegt dat CD&V door haar verzet tegen de btw-verlaging op elektriciteit een loonkostvermindering van een half miljard euro heeft tegengehouden zonder een alternatief voorstel te doen. "Er was de voorbije dagen veel ambitie om verder te gaan. Er was echter één partij die een loonkostvermindering van 500 miljoen voor 2014 heeft tegengehouden, zonder ook maar één concreet alternatief op de regeringstafel te leggen. Een dag later zegt dezelfde partij dat er meer nodig is. Ik stel voor dat Peeters in het vervolg eerst een Overlegcomité organiseert met Pieter De Crem en zichzelf", zegt De Croo aan Belga. De Crem benadrukte vooral dat de begroting "op orde" is, de regering veel bespaard heeft en een lastenverlaging heeft ingezet. "Deze begroting is een besparingsbegroting geweest, er is geen enkele lastenverhoging in deze begroting doorgevoerd, maar we hebben wel bespaard en er komen 400 miljoen euro lastenverlagingen in 2014". Volgens de CD&V-vicepremier was er bijna een akkoord over het aanpassen van de wet op de concurrentiekracht van 1996, die de loonhandicap met onze buurlanden moet wegwerken. "Dat zal de essentie zijn van het overleg met de gewesten", verwees De Crem naar het Overlegcomité van 6 november. (Belga/AVE)