Het zijn doorgaans buitenstaanders die verontwaardigd reageren op de eindeloze procedureslagen en procedurefouten bij justitie. Maar nu waarschuwt niemand minder dan de hoogste rechter van ons land dat het de spuigaten uitloopt.

Procedureslagen

"De slinger is te ver doorgeslagen", zegt Etienne Goethals, de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie in een gesprek met De Tijd. "In sommige zaken komt men tot vier keer langs bij Cassatie, nog voor het proces ten gronde is begonnen. Soms wordt de vierde keer zelfs het tegenovergestelde gepleit als de eerste keer. Dat is allemaal mogelijk. Zo loopt het systeem vast."

"De procedures slepen veel te lang aan. En het wordt steeds erger", stelt Goethals. "We krijgen nu al opmerkingen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Vooral in moeilijke dossiers, zoals financiële fraudezaken, duren de procedures ellenlang. Om finaal te horen dat de redelijke termijn is overschreden en dat de straf verminderd wordt."

Hervormingen

"Als ik een advocaat was en een slecht dossier had, dan zou ik ook die talloze proceduremogelijkheden uitputten", geft Goethals toe. "Dat is logisch. Maar zo slepen de zaken eindeloos aan. Dat moet veranderen. Ik hoop dat er hervormingen komen."

Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) heeft oren naar de noodkreet van de hoogste rechter. "We leggen de laatste hand aan een wetsontwerp om de instroom van zaken bij Cassatie te verkleinen. En we zullen het college van procureurs-generaal vragen wat er kan veranderen om het aantal procedurefouten in te dijken". (Belga/TV)

Het zijn doorgaans buitenstaanders die verontwaardigd reageren op de eindeloze procedureslagen en procedurefouten bij justitie. Maar nu waarschuwt niemand minder dan de hoogste rechter van ons land dat het de spuigaten uitloopt.Procedureslagen "De slinger is te ver doorgeslagen", zegt Etienne Goethals, de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie in een gesprek met De Tijd. "In sommige zaken komt men tot vier keer langs bij Cassatie, nog voor het proces ten gronde is begonnen. Soms wordt de vierde keer zelfs het tegenovergestelde gepleit als de eerste keer. Dat is allemaal mogelijk. Zo loopt het systeem vast." "De procedures slepen veel te lang aan. En het wordt steeds erger", stelt Goethals. "We krijgen nu al opmerkingen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Vooral in moeilijke dossiers, zoals financiële fraudezaken, duren de procedures ellenlang. Om finaal te horen dat de redelijke termijn is overschreden en dat de straf verminderd wordt."Hervormingen "Als ik een advocaat was en een slecht dossier had, dan zou ik ook die talloze proceduremogelijkheden uitputten", geft Goethals toe. "Dat is logisch. Maar zo slepen de zaken eindeloos aan. Dat moet veranderen. Ik hoop dat er hervormingen komen." Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) heeft oren naar de noodkreet van de hoogste rechter. "We leggen de laatste hand aan een wetsontwerp om de instroom van zaken bij Cassatie te verkleinen. En we zullen het college van procureurs-generaal vragen wat er kan veranderen om het aantal procedurefouten in te dijken". (Belga/TV)