In mei had de strafuitvoeringsrechtbank beslist dat Martin kon vrijkomen omdat ze een reclasseringsplan had. Eén van de onderdelen van dat plan was dat ze zich zou terugtrekken in een Franse kloostergemeenschap. Toen dat bekendraakte, stak er een storm van verontwaardiging op bij de slachtoffers van Marc Dutroux en in de media. Dat zorgde ervoor dat de Franse minister van Justitie zijn medewerking aan het reclasseringsplan weigerde en ook de kloostergemeenschap zelf weigerde om Martin nog op te vangen. Martin diende daarop een nieuw reclasseringsplan in maar ditmaal besliste de Bergense strafuitvoeringsrechtbank in september om haar niet vrij te laten. Martin trok naar cassatie en daar argumenteerde haar advocaat dat de situatie in strijd was met artikel 5 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het hof van cassatie heeft die argumentatie niet gevolgd en het cassatieberoep verworpen. In mei 2012 kan Martin opnieuw een aanvraag tot voorlopige invrijheidsstelling indienen. (COR 230)

In mei had de strafuitvoeringsrechtbank beslist dat Martin kon vrijkomen omdat ze een reclasseringsplan had. Eén van de onderdelen van dat plan was dat ze zich zou terugtrekken in een Franse kloostergemeenschap. Toen dat bekendraakte, stak er een storm van verontwaardiging op bij de slachtoffers van Marc Dutroux en in de media. Dat zorgde ervoor dat de Franse minister van Justitie zijn medewerking aan het reclasseringsplan weigerde en ook de kloostergemeenschap zelf weigerde om Martin nog op te vangen. Martin diende daarop een nieuw reclasseringsplan in maar ditmaal besliste de Bergense strafuitvoeringsrechtbank in september om haar niet vrij te laten. Martin trok naar cassatie en daar argumenteerde haar advocaat dat de situatie in strijd was met artikel 5 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het hof van cassatie heeft die argumentatie niet gevolgd en het cassatieberoep verworpen. In mei 2012 kan Martin opnieuw een aanvraag tot voorlopige invrijheidsstelling indienen. (COR 230)