De Brusselse regering heeft vrijdag een akkoord bereikt over de begroting 2020. Brussel zet de traditie van de aflopen jaren verder en heeft opnieuw een begroting in evenwicht, meldt minister van Financiën en Begroting Sven Gatz (Open VLD). De begroting 2020 ligt met 5,3 miljard euro in dezelfde grootte-orde als vorig jaar, aldus de minister.

Volgend jaar wordt er in de begroting ook ruimte gemaakt voor nieuwe initiatieven, zoals de 30 miljoen euro extra voor het vernieuwd stelsel van de kinderbijslag, een bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Bij de begrotingscontrole in het voorjaar moeten verdere keuzes gemaakt worden om de in het regeerakkoord afgesproken investeringen uit te voeren.

Ook in de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) komt er ruimte voor nieuwe initiatieven. Samen met de GGC kunnen de drie instellingen rekenen op 30 miljoen extra. Daarnaast zal er worden geïnvesteerd in het project Silvertower, waarbij de gewestadministratie in functie van een betere dienstverlening zal worden gecentraliseerd in één gebouw. De verhuis van de Brusselse ambtenaren van de hogere verdiepingen van City 2 en CCN is voorzien voor eind 2020 en is begroot op 57 miljoen euro.

Om het begrotingsevenwicht te bepalen worden, net zoals vorige jaren, de strategische investeringen van het Gewest in onder andere metro en tunnels buiten de begroting gelaten. Het gaat om een bedrag van 500 miljoen euro.

Goede huisvader

Om het evenwicht te bereiken moeten alle ministers in hun eigen bevoegdheden saneringen en efficiëntiewinsten zoeken voor een totaal bedrag van 180 miljoen euro. 'Na het goede rapport van kredietbeoordelaar Standard&Poor's van enkele weken geleden toont deze begroting in evenwicht aan dat de Brusselse regering als een goede huisvader waakt over de inkomsten en uitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest', verklaarde minister Gatz.

Bij de begrotingscontrole in het voorjaar van 2020 zullen verdere keuzes worden gemaakt om de investeringen die in het regeerakkoord waren overeengekomen uit te voeren, voegt Gatz er nog aan toe.

Brussels minister van Mobiliteit, Verkeersveiligheid en Openbare Werken Elke Van den Brandt (Groen) is tevreden met het akkoord. 'Deze begroting laat toe om onze ambities voor onze stad waar te maken: Brussel wordt veiliger en groener, vlotter en schoner. De centrale principes uit het regeerakkoord omtrent mobiliteit, openbare ruimte en verkeersveiligheid worden gebetonneerd via het budget.'

Van den Brandt wijst erop dat er voldoende middelen worden vrijgemaakt om de doelstellingen uit Good Move op vlak van verkeersveiligheid en de modal shift uit te voeren. 'We maken ook werk van veiliger verkeer, dankzij investeringen in alternatieven. Bus, tram en metro worden op die manier nog frequenter, nog gebruiksvriendelijker, nog betrouwbaarder. En we breiden de fietsinfrastructuur verder uit', aldus de minister.

Om de begroting in evenwicht te houden, doet elke minister een duit in het zakje met een besparingsoefening. 'We gaan op zoek naar efficiëntiewinsten, zodat we er collegiaal voor kunnen zorgen dat de begroting niet ontspoord. Op die manier zal er de volgende jaren ook ruimte komen voor nieuw beleid. Dit laat ons toe de nodige mobiliteitsinvesteringen te doen', besluit Van den Brandt.

'Nieuwe regering start met jaar vertraging'

Voor Cieltje Van Achter (N-VA) is het duidelijk dat er in de zomer een regeerakkoord is afgesloten zonder echt cijferwerk. 'Nu wordt er een begroting in evenwicht ingediend, maar het echte werk met het nieuwe beleid gebeurt pas in de lente', aldus de N-VA-fractieleidster. Samengevat betekent dat volgens haar dat de regering met een jaar vertraging van start zal gaan.

De Brusselse regering heeft vrijdag een akkoord bereikt over de begroting 2020. Brussel zet de traditie van de aflopen jaren verder en heeft opnieuw een begroting in evenwicht, meldt minister van Financiën en Begroting Sven Gatz (Open VLD). De begroting 2020 ligt met 5,3 miljard euro in dezelfde grootte-orde als vorig jaar, aldus de minister.Volgend jaar wordt er in de begroting ook ruimte gemaakt voor nieuwe initiatieven, zoals de 30 miljoen euro extra voor het vernieuwd stelsel van de kinderbijslag, een bevoegdheid van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Bij de begrotingscontrole in het voorjaar moeten verdere keuzes gemaakt worden om de in het regeerakkoord afgesproken investeringen uit te voeren. Ook in de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) komt er ruimte voor nieuwe initiatieven. Samen met de GGC kunnen de drie instellingen rekenen op 30 miljoen extra. Daarnaast zal er worden geïnvesteerd in het project Silvertower, waarbij de gewestadministratie in functie van een betere dienstverlening zal worden gecentraliseerd in één gebouw. De verhuis van de Brusselse ambtenaren van de hogere verdiepingen van City 2 en CCN is voorzien voor eind 2020 en is begroot op 57 miljoen euro. Om het begrotingsevenwicht te bepalen worden, net zoals vorige jaren, de strategische investeringen van het Gewest in onder andere metro en tunnels buiten de begroting gelaten. Het gaat om een bedrag van 500 miljoen euro. Goede huisvaderOm het evenwicht te bereiken moeten alle ministers in hun eigen bevoegdheden saneringen en efficiëntiewinsten zoeken voor een totaal bedrag van 180 miljoen euro. 'Na het goede rapport van kredietbeoordelaar Standard&Poor's van enkele weken geleden toont deze begroting in evenwicht aan dat de Brusselse regering als een goede huisvader waakt over de inkomsten en uitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest', verklaarde minister Gatz. Bij de begrotingscontrole in het voorjaar van 2020 zullen verdere keuzes worden gemaakt om de investeringen die in het regeerakkoord waren overeengekomen uit te voeren, voegt Gatz er nog aan toe. Brussels minister van Mobiliteit, Verkeersveiligheid en Openbare Werken Elke Van den Brandt (Groen) is tevreden met het akkoord. 'Deze begroting laat toe om onze ambities voor onze stad waar te maken: Brussel wordt veiliger en groener, vlotter en schoner. De centrale principes uit het regeerakkoord omtrent mobiliteit, openbare ruimte en verkeersveiligheid worden gebetonneerd via het budget.'Van den Brandt wijst erop dat er voldoende middelen worden vrijgemaakt om de doelstellingen uit Good Move op vlak van verkeersveiligheid en de modal shift uit te voeren. 'We maken ook werk van veiliger verkeer, dankzij investeringen in alternatieven. Bus, tram en metro worden op die manier nog frequenter, nog gebruiksvriendelijker, nog betrouwbaarder. En we breiden de fietsinfrastructuur verder uit', aldus de minister. Om de begroting in evenwicht te houden, doet elke minister een duit in het zakje met een besparingsoefening. 'We gaan op zoek naar efficiëntiewinsten, zodat we er collegiaal voor kunnen zorgen dat de begroting niet ontspoord. Op die manier zal er de volgende jaren ook ruimte komen voor nieuw beleid. Dit laat ons toe de nodige mobiliteitsinvesteringen te doen', besluit Van den Brandt.'Nieuwe regering start met jaar vertraging'Voor Cieltje Van Achter (N-VA) is het duidelijk dat er in de zomer een regeerakkoord is afgesloten zonder echt cijferwerk. 'Nu wordt er een begroting in evenwicht ingediend, maar het echte werk met het nieuwe beleid gebeurt pas in de lente', aldus de N-VA-fractieleidster. Samengevat betekent dat volgens haar dat de regering met een jaar vertraging van start zal gaan.