Tobback struikelt over het 'schijnbaar onschuldige zinnetje' uit het nieuwe Vlaamse regeerakkoord dat zegt dat we 'inzake werkingsmiddelen evolueren naar een basistoelage die voor elke leerling gelijk is op basis van niveau en studierichting'. De SP.A-voorzitter schrijft dat dit 'heel wat scholen en leerlingen pijn zou kunnen doen.'

Sociaal-economische status

Tot nu toe, zo verklaart Tobback, kregen scholen behalve die middelen op basis van niveau en studierichting ook extra middelen op basis van de sociaal-economische status van hun leerlingen. Dat hield extra geld in voor de ondersteuning en begeleiding van kinderen van wie de ouders geen diploma hebben, een laag gezinsinkomen hebben, thuis geen Nederlands spreken of uit een kansarme buurt komen. 'Die sociaal-economische status dreigt nu afgeschaft te worden door de Vlaamse regering', meent Tobback.

'Verregaande gevolgen'

Tobback vreest verregaande gevolgen als de onderwijsminister het regeerakkoord naar de letter uitvoert. 'De ongelijkheid in ons onderwijs zal dan alleen maar toenemen. Volgens wat wij nu weten zal één op de twee scholen middelen verliezen door deze beslissing. Daardoor zal de kwaliteit van het lesgeven dalen, voor alle kinderen.'

'Deze regering creëert geen kansen voor kinderen en jongeren die juist meer ondersteuning nodig hebben, en neemt hun hoop op een betere toekomst weg. Die achterstand werken de meesten nooit meer weg en dat voelt de hele samenleving', vervolgt Tobback. 'De vorige regeringen hebben net geïnvesteerd in gelijke onderwijskansen, en met resultaat. Daar moeten we dan ook mee doorgaan.'

'Goed opgeleide mensen zijn onze enige grondstof'

De SP.A-voorzitter stuurt ten slotte aan op meer duidelijkheid van de Vlaamse regering over haar plannen. 'Een beleid dat minder inzet op het best mogelijke onderwijs voor iedereen ontzegt kansen aan de volgende generatie waarvan de Vlaamse regering precies claimt de belangen te willen vrijwaren. Het is uiteindelijk ook negatief voor de zo nagestreefde concurrentiekracht. Goed opgeleide mensen zijn immers onze enige grondstof. Redenen genoeg om er eerder te veel dan te weinig in te investeren, dus.' (MI)

Tobback struikelt over het 'schijnbaar onschuldige zinnetje' uit het nieuwe Vlaamse regeerakkoord dat zegt dat we 'inzake werkingsmiddelen evolueren naar een basistoelage die voor elke leerling gelijk is op basis van niveau en studierichting'. De SP.A-voorzitter schrijft dat dit 'heel wat scholen en leerlingen pijn zou kunnen doen.' Sociaal-economische statusTot nu toe, zo verklaart Tobback, kregen scholen behalve die middelen op basis van niveau en studierichting ook extra middelen op basis van de sociaal-economische status van hun leerlingen. Dat hield extra geld in voor de ondersteuning en begeleiding van kinderen van wie de ouders geen diploma hebben, een laag gezinsinkomen hebben, thuis geen Nederlands spreken of uit een kansarme buurt komen. 'Die sociaal-economische status dreigt nu afgeschaft te worden door de Vlaamse regering', meent Tobback. 'Verregaande gevolgen'Tobback vreest verregaande gevolgen als de onderwijsminister het regeerakkoord naar de letter uitvoert. 'De ongelijkheid in ons onderwijs zal dan alleen maar toenemen. Volgens wat wij nu weten zal één op de twee scholen middelen verliezen door deze beslissing. Daardoor zal de kwaliteit van het lesgeven dalen, voor alle kinderen.''Deze regering creëert geen kansen voor kinderen en jongeren die juist meer ondersteuning nodig hebben, en neemt hun hoop op een betere toekomst weg. Die achterstand werken de meesten nooit meer weg en dat voelt de hele samenleving', vervolgt Tobback. 'De vorige regeringen hebben net geïnvesteerd in gelijke onderwijskansen, en met resultaat. Daar moeten we dan ook mee doorgaan.''Goed opgeleide mensen zijn onze enige grondstof'De SP.A-voorzitter stuurt ten slotte aan op meer duidelijkheid van de Vlaamse regering over haar plannen. 'Een beleid dat minder inzet op het best mogelijke onderwijs voor iedereen ontzegt kansen aan de volgende generatie waarvan de Vlaamse regering precies claimt de belangen te willen vrijwaren. Het is uiteindelijk ook negatief voor de zo nagestreefde concurrentiekracht. Goed opgeleide mensen zijn immers onze enige grondstof. Redenen genoeg om er eerder te veel dan te weinig in te investeren, dus.' (MI)