1. Zijn een museum over de Vlaamse geschiedenis en een Vlaamse canon goede ideeën?
...