'Een ramp', zegt Lode Wils. We zitten nog niet goed neer, of de meest befaamde historicus van de Vlaamse Beweging becommentarieert al de recente verkiezingsuitslag. 'Bart De Wever geeft toe dat de N-VA verloren heeft, maar als voorzitter moet hij natuurlijk optimistisch blijven. Dus benadrukt hij dat de Vlaams-nationalisten gewonnen hebben en bijna de helft van het Vlaams Parlement bezetten. En dat is natuurlijk ook zo.' Wils grijpt naar een stapeltje krantenknipsels. 'Ik lees even voor wat politoloog Bart Maddens twee dagen na de verkiezingen schreef in De Standaard. "Als de naoorlogse trend zich voortzet in 2024 (of vroeger), dan behalen de Vlaams-nationalisten met gemak een zetelmeerderheid in het Vlaams Parlement. Dan kunnen ze de onafhankelijkheid uitroepen."' De professor emeritus kijkt ons scherp aan. 'In mijn ogen is dat een regelrechte ramp.'
...