Het college van burgemeester en schepenen van de stad Bilzen kwam maandag in spoedoverleg samen naar aanleiding van de opzettelijke brandstichting in het toekomstig asielcentrum in de gebouwen van het voormalig woonzorgcentrum Ark van Noé.

'Het stadsbestuur betreurt de gebeurtenissen van vannacht en veroordeelt ten stelligste de brandstichting. Met deze opzettelijke daad werd een belangrijke grens overschreden,' aldus het stadsbestuur in een mededeling.

Burgemeester Johan Sauwens: 'Bilzen is een warme stad'

Zondag rond 23.30 uur werd een uitslaande dakbrand opgemerkt aan het toekomstig asielcentrum met 140 plaatsen aan de Rode Kruislaan in Grote-Spouwen (Bilzen). Er waren al meteen braaksporen vastgesteld en maandag stond vast dat het om een opzettelijke brandstichting ging. Het onderzoek van het parket naar de daders is lopende.

'Het college wenst zich uitdrukkelijk te distantiëren van de negatieve en vijandige commentaren die vooral op sociale media circuleren. Bilzen is immers een warme stad en haar inwoners zijn warme en verantwoordelijke mensen. Voor onverdraagzaamheid, opruiing of criminaliteit, van welke zijde dan ook, is in Bilzen geen plaats. Vandaag 11 november is deze boodschap meer dan ooit relevant,' aldus burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen).

Opening 15 december onzeker

Het is nog niet duidelijk of het centrum zoals gepland op 15 december de deuren zal kunnen openen. 'Op dit moment brengen we de schade in kaart en zijn de gevolgen voor de geplande opening nog niet gekend', zegt het Rode Kruis in een persbericht. 'We gaan de komende uren en dagen in overleg met het stadsbestuur, de eigenaar van het gebouw, Fedasil en de minister (Maggie De Block, red.) om afspraken te maken over de herstellingswerken die nodig zijn om het gebouw zo snel mogelijk terug operationeel te maken.'

Volgens het Rode Kruis zijn de 140 plaatsen die het voormalige woonzorgcentrum in Bilzen moeten komen 'absoluut noodzakelijk'. 'We werken samen met Fedasil om een antwoord te bieden op de steeds groter wordende nood aan opvangplaatsen in ons land, dat te wijten is aan een langere asielprocedure waardoor de uitstroom van het aantal asielzoekers heel laag is', luidt het. 'Hierdoor zijn er iedere maand honderden nieuwe opvangplaatsen nodig om iedereen een onderdak en basisbehoeften zoals maaltijden, sanitaire voorzieningen en kledij te bieden.'

Minister van Asiel en Migratie De Block (Open VLD) zegt intussen verder te werken aan een streng maar menselijk asielbeleid, 'ondanks een door haat en onverdraagzaamheid ingegeven criminele daad zoals brandstichting'.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Bilzen kwam maandag in spoedoverleg samen naar aanleiding van de opzettelijke brandstichting in het toekomstig asielcentrum in de gebouwen van het voormalig woonzorgcentrum Ark van Noé. 'Het stadsbestuur betreurt de gebeurtenissen van vannacht en veroordeelt ten stelligste de brandstichting. Met deze opzettelijke daad werd een belangrijke grens overschreden,' aldus het stadsbestuur in een mededeling.Zondag rond 23.30 uur werd een uitslaande dakbrand opgemerkt aan het toekomstig asielcentrum met 140 plaatsen aan de Rode Kruislaan in Grote-Spouwen (Bilzen). Er waren al meteen braaksporen vastgesteld en maandag stond vast dat het om een opzettelijke brandstichting ging. Het onderzoek van het parket naar de daders is lopende. 'Het college wenst zich uitdrukkelijk te distantiëren van de negatieve en vijandige commentaren die vooral op sociale media circuleren. Bilzen is immers een warme stad en haar inwoners zijn warme en verantwoordelijke mensen. Voor onverdraagzaamheid, opruiing of criminaliteit, van welke zijde dan ook, is in Bilzen geen plaats. Vandaag 11 november is deze boodschap meer dan ooit relevant,' aldus burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen).Het is nog niet duidelijk of het centrum zoals gepland op 15 december de deuren zal kunnen openen. 'Op dit moment brengen we de schade in kaart en zijn de gevolgen voor de geplande opening nog niet gekend', zegt het Rode Kruis in een persbericht. 'We gaan de komende uren en dagen in overleg met het stadsbestuur, de eigenaar van het gebouw, Fedasil en de minister (Maggie De Block, red.) om afspraken te maken over de herstellingswerken die nodig zijn om het gebouw zo snel mogelijk terug operationeel te maken.' Volgens het Rode Kruis zijn de 140 plaatsen die het voormalige woonzorgcentrum in Bilzen moeten komen 'absoluut noodzakelijk'. 'We werken samen met Fedasil om een antwoord te bieden op de steeds groter wordende nood aan opvangplaatsen in ons land, dat te wijten is aan een langere asielprocedure waardoor de uitstroom van het aantal asielzoekers heel laag is', luidt het. 'Hierdoor zijn er iedere maand honderden nieuwe opvangplaatsen nodig om iedereen een onderdak en basisbehoeften zoals maaltijden, sanitaire voorzieningen en kledij te bieden.' Minister van Asiel en Migratie De Block (Open VLD) zegt intussen verder te werken aan een streng maar menselijk asielbeleid, 'ondanks een door haat en onverdraagzaamheid ingegeven criminele daad zoals brandstichting'.