Ook al geniet hij al een paar jaar van zijn emeritaat, toch blijft Mark Van den Wijngaert heel productief. Vorig jaar schreef hij een boek over Leopold III, nu heeft hij samen met Emmanuel Gerard de grote lijnen van het leven van diens zoon Boudewijn op papier gezet. Het is geen gedetailleerde biografie, wel een gebald werkstuk waarin de klemtoon ligt op de grote lijnen van zijn koningschap en zijn historische betekenis. Boudewijn is natuurlijk een bijzondere figuur. Bij zijn dood in 1993 was de rouw zo massaal dat het eerder op volksdevotie leek. En dat terwijl hij drie jaar eerder had geweigerd om de abortuswet te ondertekenen, en zo het regime op het spel had gezet door de basisregels van de parlementaire monarchie te miskennen.
...