Minister Steven Vandeput had het zichtbaar gehad met de insinuaties aan zijn adres. Na urenlange hoorzittingen met legerofficieren en Lockheed Martin, een intern onderzoek en een externe audit bij Defensie, kwam SP.A met een nieuw element aanzetten: een mail waaruit moet blijken dat Vandeput al in september 2017 wist dat een verlenging van het F-16-programma mogelijk was. De minister zegt dat hij die mail nooit gekregen heeft. Van der Maelen (SP.A) wil pas meer informatie geven wanneer Claude Van de Voorde, de bestemmeling van de email, onder ede wordt gehoord.
...

Minister Steven Vandeput had het zichtbaar gehad met de insinuaties aan zijn adres. Na urenlange hoorzittingen met legerofficieren en Lockheed Martin, een intern onderzoek en een externe audit bij Defensie, kwam SP.A met een nieuw element aanzetten: een mail waaruit moet blijken dat Vandeput al in september 2017 wist dat een verlenging van het F-16-programma mogelijk was. De minister zegt dat hij die mail nooit gekregen heeft. Van der Maelen (SP.A) wil pas meer informatie geven wanneer Claude Van de Voorde, de bestemmeling van de email, onder ede wordt gehoord. Het debat ging daarna op in een wolk van verdachtmakingen, beweringen en ontkenningen. Van der Maelen schermde nog met een andere email, dit keer uit 2012, waaruit blijkt dat ons land werd uitgenodigd op een presentatie van Lockheed Martin over de F-35. 'Er is al langer dan deze legislatuur een machinatie bezig vanuit het leger,' aldus de SP.A'er. De vraag is maar of zo'n lobbycampagne van de constructeur ook wijst op machinaties van de legerstaf.'Collega's van de meerderheid, ik ben echt verontwaardigd dat u zomaar meestapt in de gemakkelijke verdediging van de minister,' foeterde Van der Maelen nog. Hij kreeg daarbij tegenwind van Veli Yüksel (CD&V) en de minachtende blik van Tim Vandenput (Open VLD), die Van der Maelen geboden de mail dan gewoon aan alle parlementsleden te geven. Dat Yüksel en Vandenput in het verweer gingen, was een duidelijk signaal: tijdens de hoorzittingen enkele weken terug waren net zij nog erg kritisch voor de legerstaf. Vandaag bleken ze flink genoeg te hebben van de beweringen van SP.A.Ook met N-VA-Kamerlid Peter Buysrogghe kreeg Van der Maelen het aan de stok, toen die zich luidop afvroeg of sommige leden van de meerderheid wel geschikt waren om in het parlement te zitten. 'Zeg, onnozelaar - een beetje respect, he, vriend,' liet Buysrogghe zich ontvallen. Toen hij even later zelf Van der Maelen de mantel uitveegde over transparantie, schoot de net binnengevallen Meryame Kitir (SP.A) dan weer in de lach. 'Dat snap ik wel, dat u niet weet wat transparantie is,' aldus Buysrogghe.Tim Vandenput kwam ook nog even tussen: 'Aan het begin van de legislatuur bent u hier nooit geweest. Wij hebben al vier jaar deskundig ons werk gedaan. U hebben we hier niet gezien, in de commissie.'Om af te sluiten herhaalde SP.A nog eens de vraag om Claude Van de Voorde onder ede te kunnen verhoren. Waaop commissievoorzitster Karolien Grosemans (N-VA) vermoeid reageerde: 'We zullen dat bekijken. Dan kunnen we nog eens een paar uur debatteren dat de aarde plat is.' De piste lijkt bij voorbaat overigens al afgesloten, want enkel in een onderzoekscommissie kan iemand onder ede gehoord worden. SP.A kan daar wel om vragen, maar bij N-VA klinkt het dat die onderzoekscommissie 'echt niet gaat gebeuren'.