"Mijn eerste prioriteit is een Landcomponent heropbouwen die zijn missies kan vervullen zoals de regering dat heeft aangekondigd bij haar partners", beklemtoont hij. De commandant wijst op de engagementen bij de NAVO en de Europese Unie. "Ik vergelijk het met een intergalactische reis. De targets die ons opgelegd zijn vanuit de NAVO en de EU, zijn van een ander melkwegstelsel." Hij wijst op het Verdrag van Washington (NAVO) en het Verdrag van Lissabon (Europese Unie), waarin onder andere militaire bijstand vervat zit. Vooral in het EU-verdrag is dat veel sterker geformuleerd, stelt hij. Thys beklemtoont ook dat er een enorme versnelling merkbaar is in de defensie-uitgaven van de NAVO- en de EU-landen. "België heeft ook een lichte versnelling, maar de kloof is groter en groter aan het worden", klinkt het. Een van de NAVO-doelstellingen is - naast de beoogde 2 procent van het bbp aan defensie-uitgaven - de oprichting van een tweede brigade. Om aan de doelstellingen te voldoen, is volgens de generaal-majoor bijna een verdubbeling nodig van het aantal effectieven in de Landcomponent. "Onze organisatie is daar nu nog niet klaar voor", zegt hij. De Landcomponent telt momenteel ongeveer 10.500 militairen. Numeriek is die de grootste van de vier componenten van het leger. "Het personeel is primordiaal, zeker voor een landmacht. Daar is geen mirakeloplossing voor. Het gaat zowel om meer rekruteren enerzijds, maar anderzijds ook de achterdeur dichthouden. Dan spreken we over het statuut", aldus Thys. Thys waarschuwt daarnaast ook dat rekrutering het personeelsprobleem niet op één jaar zal oplossen. "Dat is een heel traag proces, waarbij we jaarlijks zowat 10 procent in capaciteit gaan winnen", klinkt het. Dat Defensie nu jonge mensen aanwerft, schept een ander probleem: een gebrek aan voldoende materieel. "Materieel om de soldaten op te leiden, te laten trainen en op operatie te sturen", aldus Thys. (Belga)

"Mijn eerste prioriteit is een Landcomponent heropbouwen die zijn missies kan vervullen zoals de regering dat heeft aangekondigd bij haar partners", beklemtoont hij. De commandant wijst op de engagementen bij de NAVO en de Europese Unie. "Ik vergelijk het met een intergalactische reis. De targets die ons opgelegd zijn vanuit de NAVO en de EU, zijn van een ander melkwegstelsel." Hij wijst op het Verdrag van Washington (NAVO) en het Verdrag van Lissabon (Europese Unie), waarin onder andere militaire bijstand vervat zit. Vooral in het EU-verdrag is dat veel sterker geformuleerd, stelt hij. Thys beklemtoont ook dat er een enorme versnelling merkbaar is in de defensie-uitgaven van de NAVO- en de EU-landen. "België heeft ook een lichte versnelling, maar de kloof is groter en groter aan het worden", klinkt het. Een van de NAVO-doelstellingen is - naast de beoogde 2 procent van het bbp aan defensie-uitgaven - de oprichting van een tweede brigade. Om aan de doelstellingen te voldoen, is volgens de generaal-majoor bijna een verdubbeling nodig van het aantal effectieven in de Landcomponent. "Onze organisatie is daar nu nog niet klaar voor", zegt hij. De Landcomponent telt momenteel ongeveer 10.500 militairen. Numeriek is die de grootste van de vier componenten van het leger. "Het personeel is primordiaal, zeker voor een landmacht. Daar is geen mirakeloplossing voor. Het gaat zowel om meer rekruteren enerzijds, maar anderzijds ook de achterdeur dichthouden. Dan spreken we over het statuut", aldus Thys. Thys waarschuwt daarnaast ook dat rekrutering het personeelsprobleem niet op één jaar zal oplossen. "Dat is een heel traag proces, waarbij we jaarlijks zowat 10 procent in capaciteit gaan winnen", klinkt het. Dat Defensie nu jonge mensen aanwerft, schept een ander probleem: een gebrek aan voldoende materieel. "Materieel om de soldaten op te leiden, te laten trainen en op operatie te sturen", aldus Thys. (Belga)