Augustus was een rampmaand voor de Venezolaanse oliesector. Door de nieuwe sancties die de Verenigde Staten heeft opgelegd, besloot China, een van Venezuela's grootste handelspartners, enkele geplande aankopen te schrappen. Die streep door de rekening zorgde er mee voor dat het totaal aantal geëxporteerde olievaten in augustus zakte tot 770.000 per dag. In juni werden er nog 1,13 miljoen vaten per dag uitgevoerd. De cijfers zijn rampzalig voor een land waar aardolie goed is voor ongeveer 95 procent van de totale export.
...

Augustus was een rampmaand voor de Venezolaanse oliesector. Door de nieuwe sancties die de Verenigde Staten heeft opgelegd, besloot China, een van Venezuela's grootste handelspartners, enkele geplande aankopen te schrappen. Die streep door de rekening zorgde er mee voor dat het totaal aantal geëxporteerde olievaten in augustus zakte tot 770.000 per dag. In juni werden er nog 1,13 miljoen vaten per dag uitgevoerd. De cijfers zijn rampzalig voor een land waar aardolie goed is voor ongeveer 95 procent van de totale export. De imploderende export zet het regime van president Nicolás Maduro nog meer onder druk en komt bovenop de hyperinflatie van de bolivar, de Venezolaanse munteenheid. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voorspelde begin augustus dat de inflatie met zo'n 10 miljoen (!) procent zou stijgen. Naast de economische crisis woedt er ook een humanitaire crisis in het Zuid-Amerikaanse land. Zowel het voedsel- als het medicijnentekort treft grote delen van de bevolking. De VN-Vluchtelingenorganisatie schat dat meer dan 4 miljoen mensen Venezuela zijn ontvlucht omwille van de politieke en economische situatie. De Amerikaanse sancties tegen Venezolaanse bedrijven en hoogwaardigheidsbekleders houden het regime in een houdgreep. Amerikaans president Donald Trump besliste eerder dit jaar om oppositieleider Juan Guaidó te erkennen als rechtmatige regeringsleider van Venezuela, ten koste van Nicolás Maduro. Ook enkele grote EU-landen erkennen Guaidó. België steunt hem, maar is voorzichtiger om hem te erkennen. Ons land vraagt vooral 'vrije verkiezingen'.Haven van AntwerpenOndanks die Venezolaanse impasse is de export van olie naar België vorig jaar fors gestegen. Dat blijkt uit recente cijfers van de FOD Economie. Bedroeg de invoer van Venezolaanse aardolie in 2017 nog 93.000 ton, dan is dat totaal in 2018 verviervoudigd tot 433.000 ton. De Belgische Petroleum Federatie (BPF) beschikt niet over voldoende gegevens om die fikse stijging te verklaren, zegt woordvoerder Jean-Benoît Schrans. De federatie wil wel kwijt dat 'Venezolaanse ruwe olie een zeer zware type is en enkel kan verwerkt worden door raffinaderijen die daarvoor uitgerust zijn'. Daarmee worden de raffinaderijen in de Antwerpse haven bedoeld, 'die de afgelopen jaren zwaar hebben geïnvesteerd om ook de zware fractie van petroleum beter te kunnen valoriseren'. Daarmee wordt bedoeld dat er lichtere en schonere brandstoffen worden gemaakt van de zware olie. We polsten naar een reactie bij enkele grote bedrijven in de Antwerpse haven, zoals ExxonMobil, maar daar blijven de lippen op elkaar. Woordvoerders wijzen op het feit dat de oliebedrijven beursgenoteerd zijn (en daarom de bedrijfsstrategie niet uit de doeken doen) en verwijzen door naar... de Belgische Petroleum Federatie.Ook de FOD Economie, die de statistieken bijhoudt, tast strikt genomen in het duister over de oorzaken van de stijging. Maar woordvoerder Chantal De Pauw formuleert wel enkele hypotheses. 'Enerzijds daalt de import van olieproducten vanuit Iran significant', zegt ze. 'Dat komt doordat de Verenigde Staten een boycot op Iraanse aardolie heeft afgekondigd die ook voor bedrijven in Europa gevolgen heeft. De olie die vroeger uit Iran werd geïmporteerd, moet nu uit andere landen worden ingevoerd, waaronder dus hoogstwaarschijnlijk ook Venezuela.' De daling van de import uit Iran valt trouwens te lezen in de statistieken. In 2016 voerde België nog 860.000 ton in, vorig jaar bleef daar nog 129.000 ton van over. 'Anderzijds kan men veronderstellen dat de prijzen van de aardolieproducten uit Venezuela gezakt zijn door de sancties van de Verenigde Staten', zegt De Pauw. Zij waren een grote afnemer van Venezolaanse aardolie, waardoor Venezuela zijn afzetmarkt moet verruimen en waarschijnlijk concurrentiële prijzen kan aanbieden.' De BPF noemt de hypotheses van de FOD Economie 'een goede omschrijving'. VerwaasloosbaarHet aandeel van Venezolaanse aardolie in de totale Belgische import is hoe dan ook verwaarloosbaar. Slechts één procent van alle geïmporteerde olie komt uit Zuid-Amerika. Van de in totaal 33 miljoen ton die ons land in 2018 invoerde kwam 40 procent uit Rusland en 17 procent uit Saoedi-Arabië. Daarnaast kwam 18 procent vanuit het Noordzeebied en 12 procent uit Nigeria.