'Alle fakenewsberichten die zowel online als offline te vinden zijn, zorgen ervoor dat sommige burgers zich vragen stellen bij de vaccins,' zegt Somers in De Zondag. 'Met de Vlaamse regering willen we dan ook correcte en duidelijke informatie geven. Op die manier willen we alle twijfels wegnemen, ook bij de christenen, moslims en joden die uit religieuze overtuiging overwegen om zich niet te laten vaccineren.'

Specifieke communicatie

Somers kondigt een samenwerking aan met de vzw Orbit, die in de dertien Vlaamse centrumsteden een traject rond covidpreventie en de vaccinatiebereidheid zal opstarten bij religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen.

'Samen met de lokale besturen zal Orbit specifieke communicatietools ontwikkelen om het draagvlak bij die doelgroep te vergroten en zo de vaccinatiegraad op te krikken.'

Ramadan

Op 12 april start de ramadan en sommige Vlaamse moslims maken zich zorgen of het wel toegelaten is om zich te laten vaccineren in die periode. 'Er is geen enkele

reden om uit te gaan van een onverenigbaarheid van de ramadan en de vaccinatie', zegt Khalid Benhaddou, voorzitter van het Platform Vlaamse Imams, die meewerkt aan de campagne.

'Injecties kunnen het vasten enkel verbreken wanneer ze een voedende werking hebben, maar dat is hier niet het geval. Een coronavaccin verbreekt het vasten dus niet', aldus de imam.

Lees meer in de gratis krant De Zondag.

'Alle fakenewsberichten die zowel online als offline te vinden zijn, zorgen ervoor dat sommige burgers zich vragen stellen bij de vaccins,' zegt Somers in De Zondag. 'Met de Vlaamse regering willen we dan ook correcte en duidelijke informatie geven. Op die manier willen we alle twijfels wegnemen, ook bij de christenen, moslims en joden die uit religieuze overtuiging overwegen om zich niet te laten vaccineren.' Somers kondigt een samenwerking aan met de vzw Orbit, die in de dertien Vlaamse centrumsteden een traject rond covidpreventie en de vaccinatiebereidheid zal opstarten bij religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen.'Samen met de lokale besturen zal Orbit specifieke communicatietools ontwikkelen om het draagvlak bij die doelgroep te vergroten en zo de vaccinatiegraad op te krikken.'Op 12 april start de ramadan en sommige Vlaamse moslims maken zich zorgen of het wel toegelaten is om zich te laten vaccineren in die periode. 'Er is geen enkelereden om uit te gaan van een onverenigbaarheid van de ramadan en de vaccinatie', zegt Khalid Benhaddou, voorzitter van het Platform Vlaamse Imams, die meewerkt aan de campagne.'Injecties kunnen het vasten enkel verbreken wanneer ze een voedende werking hebben, maar dat is hier niet het geval. Een coronavaccin verbreekt het vasten dus niet', aldus de imam.Lees meer in de gratis krant De Zondag.