CD&V blijft uitdrukkelijk aansturen op een paars-gele coalitie, ook al is het wantrouwen in Bart De Wever groot bij de PS, maar ook bij Open VLD. Vicepremier Koen Geens (CD&V), net voor de start van de federale ministerraad: 'Het blijft de voorkeur genieten van mijn partij dat er een brede meerderheid is in Vlaanderen die in moeilijke tijden de coalitie steunt. Een brede meerderheid. En liefst diegene die in Vlaanderen de coalitie aanstuurt.' En dat is een coalitie met de N-VA.
...

CD&V blijft uitdrukkelijk aansturen op een paars-gele coalitie, ook al is het wantrouwen in Bart De Wever groot bij de PS, maar ook bij Open VLD. Vicepremier Koen Geens (CD&V), net voor de start van de federale ministerraad: 'Het blijft de voorkeur genieten van mijn partij dat er een brede meerderheid is in Vlaanderen die in moeilijke tijden de coalitie steunt. Een brede meerderheid. En liefst diegene die in Vlaanderen de coalitie aanstuurt.' En dat is een coalitie met de N-VA.Betekent dit ook dat voor CD&V het moment is aangebroken om Bart De Wever aan te duiden als preformateur? Dat wilde Geens nog niet gezegd hebben: 'De koning zal in wijsheid beslissen wat hij maandag doet. Ik wil daar niet op vooruitlopen', antwoordde hij. De voorkeur van CD&V zou gaan naar een verlenging en uitbreiding van de opdracht van informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) richting een eerste preformateurschap. Dat is plan A voor CD&V. Plan B is dat koning Filip maandag aanstuurt op een duobaan als preformateurs voor voorzitters Paul Magnette (PS) en Bart De Wever. Coens heeft beiden vandaag nog uitgenodigd voor verder overleg, weliswaar afzonderlijk. De N-VA erin of eruit? Paars-geel of niet? Die hamvraag stelt zich al bijna acht maanden. Het standpunt van CD&V is en blijft duidelijk: met N-VA. Aan Vlaamse kant ligt het kalf dus gebonden bij de Open VLD. Wat willen de liberalen eigenlijk? Dat is onduidelijk. Informateur Coens hoopte gisteren nog op een 'Vlaams front' met de Zweedse partijen CD&V, N-VA en Open VLD om het verzet van de PS tegen de N-VA te breken. Maar de Vlaamse liberalen zijn verdeeld in een rechtse flank die een paars-gele coalitie prefereert en een meer linkse flank rond voorzitter Gwendolyn Rutten, die zich warm loopt voor een regenboog- of Vivaldicoalitie zonder de N-VA.Vicepremier Alexander De Croo wilde zich vanochtend niet uitspreken voor één van beide pistes: 'Men zegt "l'union fait la force." Wel: misschien moeten sommige partijen mekaar inderdaad vinden in de betrachting om ons land vooruit te helpen.' Op de vraag of hij het specifiek had over de PS en de N-VA, wilde De Croo niet antwoorden: 'Het is niet aan mij en mijn partij om de keuze te maken wie er wel of niet bij is.' Het is inderdaad niet aan één enkele partij om te beslissen over de formatie. Maar indien de Open VLD zich ondubbelzinnig zou scharen achter het paars-gele scenario of Coens' Vlaams-Zweeds front, dan pleit dat voor het denkspoor van de vorst om maandag alsnog Bart De Wever te mandateren als preformateur. Zonder uitdrukkelijke steun van de Vlaamse liberalen is er onvoldoende politieke rugdekking voor die piste. Een vaag en onduidelijk standpunt dus van Alexander De Croo. Net zoals de reacties deze week vanuit zijn partij op het gelekte werkstuk van de informateurs. 'Mossel noch vis', lieten anonieme liberale bronnen donderdag aan Knack optekenen, terwijl Vincent Van Quickenborne er 'een goede vertrekbasis' in zag: 'Wie deze nota niet goed vindt, kan beter de zaal verlaten', zei hij in Villa Politica. De Croo verlaat die 'zaal' van Van Quickenborne alvast niet: hij spreekt lovend over het werk van de informateurs. 'Ze hebben degelijk werk verricht. Diegenen die zich er minachtend over uitlaten: dat is absoluut een vergissing, dat zijn het soort Spielereien die de zaken alleen maar moeilijker maken', zei De Croo vrijdagochten. Of dat betekent dat De Croo ook gecharmeerd is door de rechtse inhoud van het werkstuk, liet hij in het midden. 'Gesprekken over de inhoud moeten binnenskamers gebeuren', aldus de minister van Ontwikkelingssamenwerking. De marsrichting van de Open VLD is onduidelijk. Er is geen hecht Vlaams of Zweeds front dat onverdeeld kan opwegen tegen de weerzin van Paul Magnette voor onderhandelingen met de N-VA. Het maakt de kans zeer klein dat Bart De Wever volgende week aan zet komt.