Vaste quota worden er nog niet gehanteerd bij Fedasil. Elke dag worden er in functie van het aantal beschikbare plaatsen nieuwe aanmeldingen toegelaten. Maar die zijn momenteel beperkt tot een 100-tal per dag. "We geven daarbij voorrang aan kwetsbare personen zoals gezinnen, minderjarigen en alleenstaande vrouwen", meldt Mieke Candaele, woordvoerster van Fedasil. Voor sommige asielzoekers is het daardoor tevergeefs aanschuiven.

Dinsdag was dat het geval voor circa 60 alleenstaande mannen. "Het lijdt geen twijfel dat Fedasil vandaag in een crisis verkeert", zegt Candaele. Het lijkt er niet op dat de situatie in de komende dagen verbetert en dus zullen er mensen in de kou blijven staan aan de deuren van Klein Kasteeltje.

Het is voor Fedasil zoeken en wachten op oplossingen. "Op korte termijn zoeken we plaatsen die we zeer snel kunnen openen. We werken daarvoor onder meer samen met Defensie. Op langere termijn moeten we beschikken over voldoende bufferplaatsen, die we snel kunnen openen en weer sluiten, op het ritme van het aantal asielaanvragen in ons land. Dat is iets waar Fedasil al jaren voor pleit als noodzakelijke structurele oplossing, net om te vermijden dat we telkens opnieuw in dezelfde crisissituatie belanden", besluit Candaele.

Op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi is te nogmaals te horen dat sommige dossiers te traag gaan, al zou het akkoord van de vorige ministerraad dit probleem moeten verhelpen. Daarnaast is het moeilijk om personeel te vinden voor recent operationeel gemaakte centra. "We moeten ook erkennen dat er veel mensen toekomen die al elders in Europa asiel hebben aangevraagd of zelfs al erkend vluchteling zijn in een ander Europees land. Dat zij ook weer opvang moeten krijgen omdat ze doorreizen is niet logisch", stelt Sieghild Lacoere, woordvoerster van staatssecretaris Mahdi. "Deze mensen die al eerder een procedure doorliepen dienen conform de Dublin-regels te worden overgenomen door andere Europese lidstaten. Ook binnen de voorstellen in het Europees Asiel en Migratie Pact wordt dit aangepast en is het voorstel om de opvang voor hen te beperken, tenzij ze een uiterst kwetsbaar profiel hebben", aldus Lacoere.

Intussen worden er acties ondernomen om de instroom te beperken. Zo loopt er een Facebookcampagne om secundaire stromen uit andere Europese landen af te remmen binnen de Afghaanse gemeenschap. Er is ook een missie naar Albanië om mensen correct te informeren over mogelijkheden in België. Asiel is voor mensen uit Albanië geen optie, omdat het gezien wordt als een veilig land van herkomst.

Vaste quota worden er nog niet gehanteerd bij Fedasil. Elke dag worden er in functie van het aantal beschikbare plaatsen nieuwe aanmeldingen toegelaten. Maar die zijn momenteel beperkt tot een 100-tal per dag. "We geven daarbij voorrang aan kwetsbare personen zoals gezinnen, minderjarigen en alleenstaande vrouwen", meldt Mieke Candaele, woordvoerster van Fedasil. Voor sommige asielzoekers is het daardoor tevergeefs aanschuiven. Dinsdag was dat het geval voor circa 60 alleenstaande mannen. "Het lijdt geen twijfel dat Fedasil vandaag in een crisis verkeert", zegt Candaele. Het lijkt er niet op dat de situatie in de komende dagen verbetert en dus zullen er mensen in de kou blijven staan aan de deuren van Klein Kasteeltje. Het is voor Fedasil zoeken en wachten op oplossingen. "Op korte termijn zoeken we plaatsen die we zeer snel kunnen openen. We werken daarvoor onder meer samen met Defensie. Op langere termijn moeten we beschikken over voldoende bufferplaatsen, die we snel kunnen openen en weer sluiten, op het ritme van het aantal asielaanvragen in ons land. Dat is iets waar Fedasil al jaren voor pleit als noodzakelijke structurele oplossing, net om te vermijden dat we telkens opnieuw in dezelfde crisissituatie belanden", besluit Candaele. Op het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi is te nogmaals te horen dat sommige dossiers te traag gaan, al zou het akkoord van de vorige ministerraad dit probleem moeten verhelpen. Daarnaast is het moeilijk om personeel te vinden voor recent operationeel gemaakte centra. "We moeten ook erkennen dat er veel mensen toekomen die al elders in Europa asiel hebben aangevraagd of zelfs al erkend vluchteling zijn in een ander Europees land. Dat zij ook weer opvang moeten krijgen omdat ze doorreizen is niet logisch", stelt Sieghild Lacoere, woordvoerster van staatssecretaris Mahdi. "Deze mensen die al eerder een procedure doorliepen dienen conform de Dublin-regels te worden overgenomen door andere Europese lidstaten. Ook binnen de voorstellen in het Europees Asiel en Migratie Pact wordt dit aangepast en is het voorstel om de opvang voor hen te beperken, tenzij ze een uiterst kwetsbaar profiel hebben", aldus Lacoere. Intussen worden er acties ondernomen om de instroom te beperken. Zo loopt er een Facebookcampagne om secundaire stromen uit andere Europese landen af te remmen binnen de Afghaanse gemeenschap. Er is ook een missie naar Albanië om mensen correct te informeren over mogelijkheden in België. Asiel is voor mensen uit Albanië geen optie, omdat het gezien wordt als een veilig land van herkomst.