De lijst moet één keer per jaar groen licht krijgen van de regering en blijft dit jaar identiek aan de lijst van de voorbije vier jaar.

De ministerraad stelt de lijst op op basis van adviezen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, buitenlandse zaken en de lijst van veilige landen van herkomst in andere Europese landen. Hij blijft ook dit jaar onveranderd: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Georgië, India, Kosovo, Noord-Macedonië, Montenegro en Servië blijven bestempeld als veilige landen van herkomst.

Concreet betekent dit dat de asielaanvragen van personen uit die landen versneld behandeld kunnen worden. Een persoonlijk onderzoek blijft wel nodig, om na te gaan of er een gegronde vrees bestaat voor vervolging of er redenen zijn om te veronderstellen dat de betrokkenen een risico op ernstige schade lopen.

De lijst moet één keer per jaar groen licht krijgen van de regering en blijft dit jaar identiek aan de lijst van de voorbije vier jaar.De ministerraad stelt de lijst op op basis van adviezen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, buitenlandse zaken en de lijst van veilige landen van herkomst in andere Europese landen. Hij blijft ook dit jaar onveranderd: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Georgië, India, Kosovo, Noord-Macedonië, Montenegro en Servië blijven bestempeld als veilige landen van herkomst. Concreet betekent dit dat de asielaanvragen van personen uit die landen versneld behandeld kunnen worden. Een persoonlijk onderzoek blijft wel nodig, om na te gaan of er een gegronde vrees bestaat voor vervolging of er redenen zijn om te veronderstellen dat de betrokkenen een risico op ernstige schade lopen.