Bea Cantillon (61) is vooral bekend als armoedespecialist. Ze is directrice van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck dat onder meer de armoede- en ongelijkheidsproblematiek bestudeert. Ze publiceert over sociaal beleid, sociale zekerheid, de welvaartstaat, ongelijkheid, armoede en gender. Professor Cantillon was ook adviseur voor de Belgische regering en van 1995 tot 1999 was zij gecoöpteerd senator voor de toenmalige CVP.

'De thema's waar 11.11.11 rond werkt, zoals armoede en ongelijkheid, ken ik vanuit mijn professioneel leven voornamelijk in de context van de rijke landen. Toch zijn ze minder dan ooit los te koppelen van internationale tendensen. Met dit (vrijwilligers)engagement pik ik opnieuw de draad op met mijn master politieke wetenschappen aan de KU Leuven, waarbij mijn interesse uitdrukkelijk ging naar internationale politiek en ontwikkelingssamenwerking', zegt ze in het persbericht.

'Haar grote expertise wat betreft ongelijkheid en armoede, gecombineerd met haar kennis en engagement in het Vlaamse verenigingsleven, maakt van haar een ideale voorzitter', aldus 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe.

Bea Cantillon (61) is vooral bekend als armoedespecialist. Ze is directrice van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck dat onder meer de armoede- en ongelijkheidsproblematiek bestudeert. Ze publiceert over sociaal beleid, sociale zekerheid, de welvaartstaat, ongelijkheid, armoede en gender. Professor Cantillon was ook adviseur voor de Belgische regering en van 1995 tot 1999 was zij gecoöpteerd senator voor de toenmalige CVP. 'De thema's waar 11.11.11 rond werkt, zoals armoede en ongelijkheid, ken ik vanuit mijn professioneel leven voornamelijk in de context van de rijke landen. Toch zijn ze minder dan ooit los te koppelen van internationale tendensen. Met dit (vrijwilligers)engagement pik ik opnieuw de draad op met mijn master politieke wetenschappen aan de KU Leuven, waarbij mijn interesse uitdrukkelijk ging naar internationale politiek en ontwikkelingssamenwerking', zegt ze in het persbericht.'Haar grote expertise wat betreft ongelijkheid en armoede, gecombineerd met haar kennis en engagement in het Vlaamse verenigingsleven, maakt van haar een ideale voorzitter', aldus 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe.