De Wever had het in een reactie aan ATV over mensen die 'totaal haveloos' zijn, een 'bijna dierlijke manier van leven hebben' en 'bijna allemaal, zo niet allemaal toxicomaan' zijn. 'We voelen ons aangesproken en willen graag nuanceren', stelt het APSMO. 'De groep van dak- en thuisloze mensen in onze stad is heel divers. Elk verhaal is uniek. Het gaat om mensen met verschillende achtergronden, verhalen en oorzaken die aan de basis van hun situatie liggen.'

Het middenveldplatform verwijst onder meer naar mogelijke factoren als de woonproblematiek, de 'bloedrode' Vlaamse armoedecijfers, psychische en fysieke gezondheidsproblemen en intrafamiliaal geweld. 'Het samengaan van deze problematieken zorgt voor een complexiteit die sommigen op straat doet belanden', aldus nog APSMO. 'Daar wacht hen een hard leven van schaarste. Vooroordelen en stigmatisering gaan de situatie van mensen niet verbeteren, wel integendeel.'

De middenveldkoepel erkent dat het Antwerpse stadsbestuur investeert in de aanpak van dak- en thuisloosheid in samenwerking met tal van organisaties. 'Toch zijn opvang- en wooninitiatieven lang niet toegankelijk voor iedereen', klinkt het. 'Er zijn heel wat uitsluitingscriteria, administratieve en zelfs financiële drempels. Daarnaast vindt niet iedereen de weg naar de hulpverlening en is het aanbod aan welzijnsoplossingen niet algemeen gekend.' 'We moeten deze tragische gebeurtenis aangrijpen als aanleiding om te leren en de hiaten in het sociaal beleid te dichten', vindt APSMO

De Wever had het in een reactie aan ATV over mensen die 'totaal haveloos' zijn, een 'bijna dierlijke manier van leven hebben' en 'bijna allemaal, zo niet allemaal toxicomaan' zijn. 'We voelen ons aangesproken en willen graag nuanceren', stelt het APSMO. 'De groep van dak- en thuisloze mensen in onze stad is heel divers. Elk verhaal is uniek. Het gaat om mensen met verschillende achtergronden, verhalen en oorzaken die aan de basis van hun situatie liggen.' Het middenveldplatform verwijst onder meer naar mogelijke factoren als de woonproblematiek, de 'bloedrode' Vlaamse armoedecijfers, psychische en fysieke gezondheidsproblemen en intrafamiliaal geweld. 'Het samengaan van deze problematieken zorgt voor een complexiteit die sommigen op straat doet belanden', aldus nog APSMO. 'Daar wacht hen een hard leven van schaarste. Vooroordelen en stigmatisering gaan de situatie van mensen niet verbeteren, wel integendeel.' De middenveldkoepel erkent dat het Antwerpse stadsbestuur investeert in de aanpak van dak- en thuisloosheid in samenwerking met tal van organisaties. 'Toch zijn opvang- en wooninitiatieven lang niet toegankelijk voor iedereen', klinkt het. 'Er zijn heel wat uitsluitingscriteria, administratieve en zelfs financiële drempels. Daarnaast vindt niet iedereen de weg naar de hulpverlening en is het aanbod aan welzijnsoplossingen niet algemeen gekend.' 'We moeten deze tragische gebeurtenis aangrijpen als aanleiding om te leren en de hiaten in het sociaal beleid te dichten', vindt APSMO