Weyts legde woensdagavond onverwachts een nieuw plan voor de uitbreiding van de Antwerpse haven op tafel. Het nieuwe voorstel van Weyts is het negende alternatief om de uitbreiding van containercapaciteit in de haven mogelijk te maken en volgens de minister zelf de beste verzoening tussen economische groei, een vlotte mobiliteit en het behoud van natuur.

Havenschepen Van Peel spreekt in een reactie van 'een belangrijke stap in de goede richting', maar blijft pleiten voor een volledig Saeftinghedok. 'Men komt aan het beoogde aantal TEU (standaardcontainers, red.) door een combinatie van inbreiding en uitbreiding', erkent Van Peel. 'Maar logistiek is het voor de rederijen beter om een aaneengesloten geheel te hebben.'

Van Peel wil niet kwijt of hij ermee zou kunnen leven als dit plan het haalt. 'Ik wil eerst nog blijven ijveren voor een volledig Saeftinghedok', zegt hij.

Hoewel dit negende alternatief pas erg laat in de lopende overlegprocedure op tafel kwam, is het nog steeds de bedoeling om in april een voorkeursbesluit te nemen, waarna de Vlaamse regering eind dit jaar de knoop definitief zou doorhakken. 'Ik mag hopen dat die beslissing dan wél juridisch standhoudt, want dat was net de bedoeling van dit hele proces: alles wordt letterlijk door God en klein Pierke gewikt en gewogen', aldus Van Peel.

Doel 2020

Doel 2020, de actiegroep die al jarenlang pleit voor het behoud van het polderdorp Doel, reageert ontgoocheld. 'Weyts komt hier tussen in de procedure die hij zelf gekozen had en waarvan de laatste studies momenteel werden gefinaliseerd, met een plan op maat van rederij MSC', zegt woordvoerder Jan Creve.

'Dit is duidelijk al een voorkeursbesluit dat men nu plots nog probeert door te duwen', zegt hij. 'Het is geen compromis zoals Weyts beweert, maar een zoveelste variant van het Saeftinghedok met een vergelijkbare impact op mobiliteit en natuur. Het is sterk dat Weyts dit gisteravond aan de pers toelichtte op hetzelfde moment dat we met meer dan honderd actoren samenzaten om het geleverde studiewerk te bespreken en er nog bijkomende opmerkingen werden geformuleerd, bijvoorbeeld door het FANC (het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, red.) over de kerncentrale.'

Doel 2020 blijft naar eigen zeggen openstaan voor dialoog, maar stelt dat het plan van Weyts evenmin juridisch zal standhouden als de vorige havenuitbreidingsplannen. 'Experts achten de kans dat de Europese Commissie dit toelaat klein', zegt Creve. 'Er zijn hierbij twee uitzonderingen nodig op de natuurwetgeving, terwijl er voldoende alternatieven zijn. Maar als men toch wil doorzetten, doet men maar. Dan eindigen we weer bij de Raad van State.'

Groen

Het voorstel van Weyts vindt ook bij Groen geen steun. 'Hij realiseert een extra containercapaciteit, maar er zijn geen plannen om die containers vervolgens vlot uit de haven te krijgen', zegt fractieleider Wouter Van Besien. 'Nochtans zijn de files in Antwerpen al veel te lang en is de luchtkwaliteit zeer slecht. De inwoners van Antwerpen zijn niet gebaat met de komst van almaar meer vrachtverkeer.'

Groen vreest ook dat het 'beperkte Saeftinghedok' waarvan sprake in de plannen van Weyts - met enkel een containerterminal aan de zuidkant - geen lang leven beschoren is. 'Het staat in de sterren geschreven wat er vervolgens gaat gebeuren', zegt Van Besien. 'Het zal niet lang duren voor ook de noordkant in het vizier komt en er ook daar een terminal wordt gebouwd.'

Van Besien stelt verder dat de manier waarop Weyts zo laat in de lopende procedure plots met een extra, negende alternatief scenario op de proppen komt, de deur openzet voor een zoveelste procedureslag. 'Heeft Weyts dan niets geleerd van Uplace?', aldus Van Besien. 'Onze haven is té belangrijk voor onze stad. Laten we de plannen ervoor op een eerlijke, open en democratische manier bediscussiëren. Juridische onzekerheid is nefast voor het investeringsklimaat.'

Groen blijft verder bij het standpunt dat er in de Antwerpse haven een omslag moet worden gemaakt naar duurzame activiteiten. 'Het gaat om investeren in maakindustrie, waardoor we veel meer jobs zullen winnen, en een nauwere samenwerking met andere havens zoals Zeebrugge en Rotterdam', zegt hij. 'Meer jobs, minder vrachtwagens en respect voor de bestaande natuur.'

Weyts legde woensdagavond onverwachts een nieuw plan voor de uitbreiding van de Antwerpse haven op tafel. Het nieuwe voorstel van Weyts is het negende alternatief om de uitbreiding van containercapaciteit in de haven mogelijk te maken en volgens de minister zelf de beste verzoening tussen economische groei, een vlotte mobiliteit en het behoud van natuur.Havenschepen Van Peel spreekt in een reactie van 'een belangrijke stap in de goede richting', maar blijft pleiten voor een volledig Saeftinghedok. 'Men komt aan het beoogde aantal TEU (standaardcontainers, red.) door een combinatie van inbreiding en uitbreiding', erkent Van Peel. 'Maar logistiek is het voor de rederijen beter om een aaneengesloten geheel te hebben.' Van Peel wil niet kwijt of hij ermee zou kunnen leven als dit plan het haalt. 'Ik wil eerst nog blijven ijveren voor een volledig Saeftinghedok', zegt hij. Hoewel dit negende alternatief pas erg laat in de lopende overlegprocedure op tafel kwam, is het nog steeds de bedoeling om in april een voorkeursbesluit te nemen, waarna de Vlaamse regering eind dit jaar de knoop definitief zou doorhakken. 'Ik mag hopen dat die beslissing dan wél juridisch standhoudt, want dat was net de bedoeling van dit hele proces: alles wordt letterlijk door God en klein Pierke gewikt en gewogen', aldus Van Peel.Doel 2020, de actiegroep die al jarenlang pleit voor het behoud van het polderdorp Doel, reageert ontgoocheld. 'Weyts komt hier tussen in de procedure die hij zelf gekozen had en waarvan de laatste studies momenteel werden gefinaliseerd, met een plan op maat van rederij MSC', zegt woordvoerder Jan Creve.'Dit is duidelijk al een voorkeursbesluit dat men nu plots nog probeert door te duwen', zegt hij. 'Het is geen compromis zoals Weyts beweert, maar een zoveelste variant van het Saeftinghedok met een vergelijkbare impact op mobiliteit en natuur. Het is sterk dat Weyts dit gisteravond aan de pers toelichtte op hetzelfde moment dat we met meer dan honderd actoren samenzaten om het geleverde studiewerk te bespreken en er nog bijkomende opmerkingen werden geformuleerd, bijvoorbeeld door het FANC (het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, red.) over de kerncentrale.' Doel 2020 blijft naar eigen zeggen openstaan voor dialoog, maar stelt dat het plan van Weyts evenmin juridisch zal standhouden als de vorige havenuitbreidingsplannen. 'Experts achten de kans dat de Europese Commissie dit toelaat klein', zegt Creve. 'Er zijn hierbij twee uitzonderingen nodig op de natuurwetgeving, terwijl er voldoende alternatieven zijn. Maar als men toch wil doorzetten, doet men maar. Dan eindigen we weer bij de Raad van State.'Het voorstel van Weyts vindt ook bij Groen geen steun. 'Hij realiseert een extra containercapaciteit, maar er zijn geen plannen om die containers vervolgens vlot uit de haven te krijgen', zegt fractieleider Wouter Van Besien. 'Nochtans zijn de files in Antwerpen al veel te lang en is de luchtkwaliteit zeer slecht. De inwoners van Antwerpen zijn niet gebaat met de komst van almaar meer vrachtverkeer.'Groen vreest ook dat het 'beperkte Saeftinghedok' waarvan sprake in de plannen van Weyts - met enkel een containerterminal aan de zuidkant - geen lang leven beschoren is. 'Het staat in de sterren geschreven wat er vervolgens gaat gebeuren', zegt Van Besien. 'Het zal niet lang duren voor ook de noordkant in het vizier komt en er ook daar een terminal wordt gebouwd.' Van Besien stelt verder dat de manier waarop Weyts zo laat in de lopende procedure plots met een extra, negende alternatief scenario op de proppen komt, de deur openzet voor een zoveelste procedureslag. 'Heeft Weyts dan niets geleerd van Uplace?', aldus Van Besien. 'Onze haven is té belangrijk voor onze stad. Laten we de plannen ervoor op een eerlijke, open en democratische manier bediscussiëren. Juridische onzekerheid is nefast voor het investeringsklimaat.' Groen blijft verder bij het standpunt dat er in de Antwerpse haven een omslag moet worden gemaakt naar duurzame activiteiten. 'Het gaat om investeren in maakindustrie, waardoor we veel meer jobs zullen winnen, en een nauwere samenwerking met andere havens zoals Zeebrugge en Rotterdam', zegt hij. 'Meer jobs, minder vrachtwagens en respect voor de bestaande natuur.'