Woensdagavond zouden na ongeveer een jaar de gesprekken worden afgerond tussen alle betrokken partijen over acht mogelijke varianten voor bijkomende containercapaciteit in de Antwerpse haven. Alle visies zouden woensdagavond nog eens de revue passeren. Dit voorjaar zou vanuit de administratie vervolgens een voorkeuralternatief worden voorgesteld aan de regering.

Maar Weyts verraste door een negende voorstel op tafel te leggen. Het 'triple-alternatief' houdt onder meer de bouw in van extra kades langs het Waaslandkanaal (de hoofdas binnen de Waasland­haven), de verdieping van de Europaterminal aan de Schelde ten zuiden van de Berendrecht/Zandvlietsluis, de bouw van een getijdendok ten noorden van de Zandvlietsluis of de facto een uitbreiding van de Noordzeeterminal, en de bouw van een beperkt ­Saeftinghedok waarvan alleen de zuidkant containerterminal zou worden.

Door deze aanpak verdwijnt het dorp Doel helemaal, maar wordt het kleine gehucht 'Ouden Doel' gevrijwaard. Er zou daarnaast 'slechts' 80 hectare natuur verdwijnen.

Woensdagavond zouden na ongeveer een jaar de gesprekken worden afgerond tussen alle betrokken partijen over acht mogelijke varianten voor bijkomende containercapaciteit in de Antwerpse haven. Alle visies zouden woensdagavond nog eens de revue passeren. Dit voorjaar zou vanuit de administratie vervolgens een voorkeuralternatief worden voorgesteld aan de regering. Maar Weyts verraste door een negende voorstel op tafel te leggen. Het 'triple-alternatief' houdt onder meer de bouw in van extra kades langs het Waaslandkanaal (de hoofdas binnen de Waasland­haven), de verdieping van de Europaterminal aan de Schelde ten zuiden van de Berendrecht/Zandvlietsluis, de bouw van een getijdendok ten noorden van de Zandvlietsluis of de facto een uitbreiding van de Noordzeeterminal, en de bouw van een beperkt ­Saeftinghedok waarvan alleen de zuidkant containerterminal zou worden. Door deze aanpak verdwijnt het dorp Doel helemaal, maar wordt het kleine gehucht 'Ouden Doel' gevrijwaard. Er zou daarnaast 'slechts' 80 hectare natuur verdwijnen.