Het is een belasting die zelfs klassiek-liberalen kan overtuigen en waar het weekblad The Economist regelmatig mee uitpakt. Zelfs tegenstanders van belastingen tout court zijn gewonnen voor erfbelastingen. Boudewijn Bouckaert (voormalig parlementslid voor LDD en voorzitter van de klassiek-liberale denktank Libera!, nvdr.) verklaarde zo bijvoorbeeld eerder al aan Knack: 'In de rangorde van liberale prioriteiten is erfbelasting de minst erge belasting'. Gwendolyn Rutten (voorzitster van Open VLD) spreekt dan weer over een 'belasting op verdriet'.
...

Het is een belasting die zelfs klassiek-liberalen kan overtuigen en waar het weekblad The Economist regelmatig mee uitpakt. Zelfs tegenstanders van belastingen tout court zijn gewonnen voor erfbelastingen. Boudewijn Bouckaert (voormalig parlementslid voor LDD en voorzitter van de klassiek-liberale denktank Libera!, nvdr.) verklaarde zo bijvoorbeeld eerder al aan Knack: 'In de rangorde van liberale prioriteiten is erfbelasting de minst erge belasting'. Gwendolyn Rutten (voorzitster van Open VLD) spreekt dan weer over een 'belasting op verdriet'.Andreas Tirez, econoom, columnist en lid van de liberale denktank Liberales, vindt de erfbelasting ideaal voor een taxshift, maar beseft ook dat mensen niet happig zijn. ANDREAS TIREZ: An sich is dat een goed idee. Met zo'n belastingvrije schijf kom je tegemoet aan de wensen van heel wat ouders, door de band genomen zijn Belgen niet gewonnen voor een (hoge) erfbelasting. Zij voelen zich tijdens hun leven vaak, en erna ook nog, verantwoordelijk voor hun kroost.TIREZ: Dat is het net, iemand die erft krijgt dat geld zomaar. Nu wordt er gemiddeld 12% van het totale bedrag van erfenissen in Vlaanderen door de overheid geïnd. Voor personenbelastingen is dat gemiddeld bijna 24%. Daarbovenop betaal je dan nog eens bijdragen aan de sociale zekerheid.TIREZ: Arbeid creëert echte welvaart, terwijl erfenissen en schenkingen gewoon welvaartstransfers zijn. Elke hervorming zou moeten gaan richting een verhoging van de erfbelasting, zodat je elders belastingen kan verlagen. Als die belastingvrije schijf van 250.000 euro de inkomsten uit belastingen op erfenissen zou doen dalen, moet die schijf lager zijn. Anders moet de overheid wederom extra inkomsten zoeken en riskeren we bijkomende belastingen op bijvoorbeeld arbeid, consumptie of kapitaal. Dat kan niet de bedoeling zijn van een hervorming van de erfbelasting.Er is bij veel economen en filosofen een consensus over erfbelasting. Velen vinden het, net als ik, rechtvaardig en efficiënt. Die hoge belasting past in een groter geheel, onder meer de verlaging van lasten op arbeid. Als politieke partij scoor je niet met een verhoging van de erfbelasting, maar je moet mensen uitleggen dat zo andere lasten naar beneden kunnen.TIREZ: Die grens lijkt me arbitrair, waarom niet 25 of 30? Bovendien is dat enkel voor kinderen en een overheid kent niet de onderlinge relaties tussen twee personen. Het kan perfect dat kinderen het belangrijkst zijn voor ouders, maar dat kan ook bij grootouders, ooms of tantes zo zijn. De onderlinge relaties in onze maatschappij zijn nu eenmaal gevarieerd en de overheid hoeft de waarde van die relatie niet te weten. Dan lijkt het voorstel van SP.A mij eenvoudiger.