Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) wil fors verlaagde erfbelastingen. Dat mag de overheid zelfs 100 miljoen kosten. Partners, kinderen, kleinkinderen en ouders zien die factuur vandaag oplopen tot 27 procent. Andere verwanten of zogenaamde derden betalen in Vlaanderen zelfs 65 of 70 procent belastingen als ze erven.
...

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) wil fors verlaagde erfbelastingen. Dat mag de overheid zelfs 100 miljoen kosten. Partners, kinderen, kleinkinderen en ouders zien die factuur vandaag oplopen tot 27 procent. Andere verwanten of zogenaamde derden betalen in Vlaanderen zelfs 65 of 70 procent belastingen als ze erven. Boudewijn Bouckaert was jarenlang bestuurslid van de Open VLD en later ook Vlaams Parlementslid voor de LDD. Als liberaal en libertair is hij principieel voor de laagst mogelijke of zelfs helemaal geen belastingen, maar de erfbelasting moet voor hem wel blijven bestaan. Bouckaert: 'Ik ben voor een minimale overheid. Je hebt altijd beperkte belastingen nodig, bijvoorbeeld om de rechtsbescherming van de burgers te organiseren, maar dat kan met veel minder belastingen. Een aantal mag gerust worden afgeschaft.' Maar niet de erfbelasting? Boudewijn Bouckaert: Wie hard werkt, wordt door de staat zowat beroofd van de vruchten van zijn harde werk of wat hij verdiende door te ondernemen, risico te nemen en creatief en inventief te zijn. Daartegenover staat iemand die erft: die heeft dat niet zelf verdiend, die krijgt het cadeau. Als ik moet kiezen welke belastingen dan mogen blijven, dan kies ik voor de erfbelasting. Geërfd spaargeld of vastgoed ís doorgaans al eens belast. U bent als liberaal dus voor een dubbele belasting? Bouckaert: In het huidige systeem is dat inderdaad zo. Daarom is de hervorming van de belastingen op arbeid en eerlijk verdiend vermogen veel belangrijker. Vermogen is vaak gestolde of gespaarde opbrengst van arbeid. Als we die belasting serieus kunnen verlagen, dan vervalt dat argument van dubbele belasting. Je belast dan alleen de overgang tussen generaties. Bent u ook tegen afschaffing van erfbelasting omdat erfenissen maatschappelijke ongelijkheid in stand houden of versterken? Bouckaert: Ik ben voor faire, maar niet voor unfaire ongelijkheid. Ik aanvaard ongelijkheid die het gevolg is van de eigen inzet, arbeid en creativiteit en zelfs een stuk van geluk. Dat soort ongelijkheid terugdringen zou zelfs onrechtvaardig zijn. Maar ongelijkheid die voortvloeit uit erfenissen mag je bestrijden met een erfbelasting die niet al te hoog is. Daar heeft de Open VLD een punt, die tarieven mogen zeker dalen tot een redelijke 25 à 30 procent. Maar ze hoeven niet helemaal afgeschaft te worden. Dus ook geen nul procent tussen partners? Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten noemt dat een belasting op verdriet. Bouckaert: Wat je wél kunt doen voor ervende partners is bijvoorbeeld de belastingvrije som wat optrekken, waardoor modale erfenissen nauwelijks belast worden. Maar geen nul procent tussen partners waar vooral de hogere segmenten baat bij hebben. Het klinkt natuurlijk sympathiek om dat voor te stellen, maar veel meer dan gemorrel in de marge is het niet. De Open VLD verliest zich in een detailkwestie om kiezers te lokken? Bouckaert: In de rangorde van liberale prioriteiten is erfbelasting de minst erge belasting, en je lost er geen enkel fundamenteel probleem mee op. De Open VLD zou beter een prioriteit maken van verlaagde arbeidsbelastingen en de hele sociale zekerheid ter discussie stellen, maar dat doet ze niet.