Amokmakers op recreatiedomeinen: geen nationaal toegangsverbod, wel grotere rol privébewakers

Annelies Verlinden op woensdag. © Belga

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft een vernieuwde omzendbrief klaar met daarin opgefriste afspraken over de aanpak van overlast en amokmakers in recreatiegebieden en recreatiezones.

De nieuwe omzendbrief verfijnt de rol van private bewakingsagenten en gemeenschapswachten. De tekst verwijst ook naar een aantal goede praktijken zoals een digitale bezoekersbarometer, een instrument dat in real time de drukte van een bepaald recreatiegebied weergeeft.

De voorbije jaren waren er in recreatiegebieden en -zones vaker incidenten met amokmakers en problemen met overlast. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden werkte in 2021 een omzendbrief uit waarin ze lokale en provinciale besturen en uitbaters van recreatiegebieden en -zones meer slagkracht gaf om die overlast aan te pakken. Aan de omzendbrief was ook een toolbox verbonden met daarin alle relevante wetgeving en goede praktijken.

(Lees verder onder de preview)

Gemeenschapswachten

De omzendbrief en toolbox werden vorig jaar geëvalueerd en krijgt nu een update. In de opgefriste omzendbrief zijn een aantal maatregelen toegevoegd. Zo wordt dieper ingegaan op de rol van private bewakingsagenten en gemeenschapswachten. Bewakingsagenten kunnen bijvoorbeeld de toegang weigeren aan personen zonder toegangsticket of aan mensen die door hun gedrag de veiligheid van andere recreanten in het gedrang kunnen brengen. Gemeenschapswachten kunnen onder andere worden ingezet op stranden en provinciale parken om bezoekers te informeren en te sensibiliseren.

De vernieuwde omzendbrief bevat ook een aantal nieuwe goede praktijkvoorbeelden, zoals de digitale bezoekersbarometer, die in real time de drukte in een bepaald recreatiegebied of -zone weergeeft. Een ander mogelijk initiatief is het opsplitsen van een recreatiegebied in zones waar muziek wel en niet is toegelaten.

‘Met deze vernieuwde omzendbrief geven we het startschot van een veilig recreatieseizoen’, zegt minister Verlinden. ‘Als we overlast gericht aanpakken, kan iedereen een aangename zomer beleven in onze recreatiedomeinen, parken en op onze stranden’, aldus nog de CD&V-minister.

In januari werd het voorstel van een nationaal toegangsverbod nog neergesabeld door het Controleorgaan op de politionele informatie (COC).

Partner Content