De federale ambtenaren hebben zich in 2009 gedurende in totaal 1.329.331 dagen ziek gemeld. Dat blijkt uit een rapport van Medex, de medische controledienst van de federale overheid.

Het ziekteverzuimpercentage ligt met 6,63 dagen per honderd werkdagen hoger dan in de privésector, waar het gemiddelde 5,58 bedraagt, zo meldde De Morgen donderdag.

Volgens de krant ligt het verzuimpercentage het hoogst voor Henegouwers en het laagst voor West-Vlamingen. Een inwoner van Henegouwen heeft gemiddeld acht ziektedagen per honderd werkdagen. Een West-Vlaamse federale ambtenaar haalt een percentage tussen de 5 en de 5,75 procent.

Geen verschil statutairen-contractuelen

Het Medexrapport stelt geen verschil vast tussen statutairen en contractuelen. Mannen zijn minder ziek dan vrouwen en de afwezigheid op het werk stijgt met de leeftijd. Wel grote verschillen zijn er tussen de verschillende overheidsdiensten. De beste scoort nauwelijks 1 procent, op andere afdelingen blijven ambtenaren negen dagen per honderd thuis, aldus De Morgen.

N-VA-Kamerlid Ben Weyts meldde donderdag dat de Franstalige ambtenaren vaker ziek zijn dan hun Vlaamse collega's. Volgens hem zijn de Franstaligen verantwoordelijk voor 51 procent van de ziektedagen en de Vlamingen voor 49 procent, terwijl het aandeel van de Franstaligen in het totaal aantal ambtenaren lager ligt dan dat van de Vlamingen.

De federale ambtenaren hebben zich in 2009 gedurende in totaal 1.329.331 dagen ziek gemeld. Dat blijkt uit een rapport van Medex, de medische controledienst van de federale overheid.Het ziekteverzuimpercentage ligt met 6,63 dagen per honderd werkdagen hoger dan in de privésector, waar het gemiddelde 5,58 bedraagt, zo meldde De Morgen donderdag. Volgens de krant ligt het verzuimpercentage het hoogst voor Henegouwers en het laagst voor West-Vlamingen. Een inwoner van Henegouwen heeft gemiddeld acht ziektedagen per honderd werkdagen. Een West-Vlaamse federale ambtenaar haalt een percentage tussen de 5 en de 5,75 procent.Geen verschil statutairen-contractuelenHet Medexrapport stelt geen verschil vast tussen statutairen en contractuelen. Mannen zijn minder ziek dan vrouwen en de afwezigheid op het werk stijgt met de leeftijd. Wel grote verschillen zijn er tussen de verschillende overheidsdiensten. De beste scoort nauwelijks 1 procent, op andere afdelingen blijven ambtenaren negen dagen per honderd thuis, aldus De Morgen.N-VA-Kamerlid Ben Weyts meldde donderdag dat de Franstalige ambtenaren vaker ziek zijn dan hun Vlaamse collega's. Volgens hem zijn de Franstaligen verantwoordelijk voor 51 procent van de ziektedagen en de Vlamingen voor 49 procent, terwijl het aandeel van de Franstaligen in het totaal aantal ambtenaren lager ligt dan dat van de Vlamingen.