'Te gek om los te lopen.' Hugo Maes, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB), is fel voor het voorontwerp van decreet dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) eind vorig jaar overmaakte aan de Raad van State voor advies.
...

'Te gek om los te lopen.' Hugo Maes, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB), is fel voor het voorontwerp van decreet dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) eind vorig jaar overmaakte aan de Raad van State voor advies. In dat onderwijsdecreet staat dat de Nederlandstalige bacheloropleidingen voortaan maximaal 50 procent anderstalige vakken mogen aanbieden in plaats van 18,33 procent vandaag. Zo zouden de bachelors dezelfde maximumwaarde krijgen als de masteropleidingen. De Vlaamse universiteitsrectoren zijn al een tijd vragende partij voor een versoepeling van de taalregeling. Critici zien er echter een voorbode in van de 'verengelsing' van het hoger onderwijs.Hugo Maes noemt het een 'centenkwestie'. Het Vlaams hoger onderwijs wil meer buitenlandse studenten lokken met het Engelstalige aanbod, zegt hij. 'Maar als mijn dochter op Erasmus gaat naar Spanje krijgt ze toch ook les in het Spaans?', aldus Maes. 'Wij zijn niet tegen het Engels, maar men moet goed beseffen waarmee men bezig is. Er zullen barrières worden ingebouwd voor leerlingen uit sociaal zwakkere milieus.'De VVB nam al contact op met bevriende organisaties als de Marnixkring om druk uit te oefenen op de Vlaamse regering. De kwestie werd ook herhaaldelijk ter sprake gebracht op de nieuwjaarsrecepties van de VVB. Wat Maes vooral tegen de borst stuit, is dat uitgerekend een N-VA-minister het ontwerp van decreet indiende. 'Het is alsof eerste minister Kristof Calvo (Groen) een kerncentrale zou laten bouwen', klinkt het. 'Als dit erdoor komt, dan krijgt hij met ons af te rekenen. We zullen serieus mobiliseren.'Maar zal het wel zo ver komen? In De Standaard liet minister Weyts begin januari uitschijnen dat hij de plannen hoe dan ook zal terugdraaien. 'Het moest snel gaan', luidde het excuus. 'De maatregel is nog voorwerp van beslissing.'Vandaag klinkt dat iets voorzichtiger. 'Het percentage zal niet op 50 procent liggen', zegt Weyts' woordvoerder aan Knack. Het kabinet wil echter niet gezegd hebben dat alles bij het oude blijft. De kans is dus groot dat het maximum aan anderstalige vakken wel degelijk zal verruimen. De vraag is met hoeveel procentpunten.Wat wel zo goed als vaststaat, is dat het aantal anderstalige bachelorvakken wordt opgetrokken van zes naar negen procent. Dat element maakt eveneens deel uit van het decreet, maar stond ook al in het regeerakkoord - in tegenstelling tot het voorstel om het aandeel anderstalige vakken in een Nederlandstalige bachelor op te trekken.Het voorontwerp van decreet moet in ieder geval nog meerdere hordes passeren. Ten vroegste in maart verwacht Weyts dat de tekst terug op de regeringstafel komt. Het kabinet vraagt daarom om 'afgerekend te worden op het eindresultaat'.