Het kernkabinet is het donderdag eens geraakt over het pensioendossier. Voor vijftigplussers die langer dan een jaar werkloos zijn, blijft de huidige situatie behouden, is bij regeringsbronnen vernomen. De regering wil wel fors inzetten op activering van deze groep. Ze vraagt daarom een advies aan de Nationale Arbeidsraad (NAR) en start overleg op met de deelstaten.

Net voor het zomerakkoord van eind juli besliste de ministerraad om de manier aan te passen waarop periodes van werkloosheid en brugpensioen meetellen voor het pensioenbedrag (de zogenaamde "gelijkgestelde periodes").

Voor wie jonger is dan vijftig blijft de maatregel overeind, voor vijftigplussers verandert er niets.

Een tijdje terug was er in de pers veel te doen rond het verhaal van twee vriendinnen van wie er één een fors hoger pensioen dan de andere heeft ook al was ze langer werkloos geweest. De aanpassing moest dergelijke situaties vermijden. De werkloosheidsdagen na één jaar werkloosheid en de dagen brugpensioen zullen voor de pensioenen die ingaan vanaf begin 2019 berekend worden op het minimum jaarrecht en niet langer op basis van het laatst verdiende loon.

Begin deze maand ontstond ophef toen SP.A-voorzitter John Crombez de maatregel oprakelde in "De Zevende Dag". Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten ontkende de maatregel en sprak van 'klinkklare onzin', terwijl pensioenminister Daniël Bacquelaine (MR) even later erkende dat er voor de aanpassing advies was gevraagd aan de Raad van State.

Premier Charles Michel suste de discussie door te stellen dat er nog niets definitief beslist was. Na een vergadering woensdag en een nieuwe vergadering donderdag heeft het kernkabinet nu wel een akkoord bereikt. Voor wie jonger is dan vijftig blijft de maatregel overeind, voor vijftigplussers verandert er niets.

De regering gaat wel inzetten op activering. 'Akkoord pensioenopbouw neemt ongerustheid weg. 50+ die job verliest, moet niet gestraft worden, wél meer kansen krijgen op nieuwe job', tweette CD&V-vicepremier Kris Peeters donderdagavond.

Over het dossier is het laatste woord nog niet gezegd. In het heetst van de discussie, enkele weken terug, had coalitiepartner N-VA gezegd dat de regering het pensioensysteem voor vijftigerplussers 'moet durven herbekijken'. 'Anders komen de pensioenen onder druk te staan'. Bovendien 'mag wie werkt een verschil zien met iemand die dat niet doet in zijn of haar pensioen'. N-VA waarschuwde ook voor een mogelijke 'inactiviteitsval' als werkloze vijftigplussers niet aangespoord worden om te werken. N-VA-bronnen zeggen nu dat de kwestie terug op de regeringstafel komt eens het advies van de NAR er is en na het overleg met de deelstaten. 'Er is eigenlijk beslist om voorlopig niet te beslissen', zegt een N-VA-bron. Via Twitter zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) dat hij met plezier de 'goed werkende Vlaamse maatregelen voor vijftigplussers' wil uitleggen aan zijn federale collega Peeters. 'En mijn wishlist hoe federale wetten dat effect kunnen versterken', luidt het.

Rutten verklaarde in Terzake dat er een 'heel duidelijke afspraak' werd gemaakt 'en die zal door de regering worden uitgevoerd'. Ze bevestigde dat er voor vijftigplussers niets verandert, maar dat er een nationaal debat moet komen over hoe de arbeidsmarkt met oudere werknemers moet omgaan. Daarvoor wordt dus gekeken naar de input van de Nationale Arbeidsraad en de gewesten. 'Dit moet voorkomen dat vijftigplussers nog in die situatie terechtkomen.'

Wel werden maatregelen genomen voor mensen onder de vijftig jaar die werkloos worden. Tijdens hun eerste jaar werkloosheid zullen ze nog steeds pensioen opbouwen op basis van hun laatste loon. Na dat jaar vallen ze terug op een basisloon, legde Rutten uit. Daarmee bouwt de regering-Michel volgens de liberale voorzitster voort op een maatregel die de vorige regering-Di Rupo nam, op basis van het principe dat werken meer moet lonen dan niet werken. Rutten had het over een 'toekomstgerichte maatregel'.

Crombez: 'Blij dat regering heeft ingezien dat dit bijzonder slechte maatregel was'

Crombez is tevreden. Hij hoopt dat dit het begin kan zijn van een 'echt debat over de kwaliteitsvolle pensioenen van de toekomst'. 'Ik ben heel blij dat de regering heeft ingezien dat dit een bijzonder slechte maatregel was', zegt Crombez. De SP.A-voorzitter hoopt dat de regering nu 'afstapt van de besparingsvisie' inzake pensioenen en dat de beslissing van vandaag het begin is van een echt pensioendebat.

Lees ook: 'Geef Crombez nog enkele van deze pensioendebatten, en SP.A maakt misschien nog een kans'

Calvo: 'Maatregel voor 50-plussers intrekken is slechts eerste stap'

Ook Groen-Kamerlid Kristof Calvo vindt de beslissing een goede zaak. 'Het is goed dat Michel het signaal van heel wat Belgen en de oppositie oppikt. Dat mag en moet zeker gezegd worden', aldus Calvo, die er evenwel op wijst dat er nog heel onduidelijkheid heerst.

Het is goed dat Michel het signaal van heel wat Belgen en de oppositie oppikt. Dat mag en moet zeker gezegd worden

Kristof Calvo, Groen

Daarom is hij benieuwd naar de kleine letters van het akkoord. 'Hopelijk communiceert Michel nu wel duidelijk en eerlijk. Zeker in een thema als pensioen is dat belangrijk', aldus het Groen-Kamerlid. Groen heeft ook nog heel wat vragen over het financiële plaatje. 'Deze maatregel ging om een besparing van 20 miljoen euro, maar in het zomerakkoord staat nog bijkomend 273 miljoen euro pensioenbesparingen. Ook die moet de regering herbekijken', vindt de partij. 'Wij zouden in elk geval andere keuze maken dan besparen bij gepensioneerden'. Kristof Calvo vindt het tenslotte positief dat de regering oudere werkzoekenden aan de slag wil krijgen, maar dan moeten bedrijven hen ook nog een kans willen geven. 'Ook daar is werk aan de winkel', vindt hij.

De christelijke vakbond ACV wil nog niet reageren. 'Wij willen eerst zwart op wit zien wat er beslist is', stelt ACV-woordvoerder David Vanbellinghen donderdagavond.

Het kernkabinet is het donderdag eens geraakt over het pensioendossier. Voor vijftigplussers die langer dan een jaar werkloos zijn, blijft de huidige situatie behouden, is bij regeringsbronnen vernomen. De regering wil wel fors inzetten op activering van deze groep. Ze vraagt daarom een advies aan de Nationale Arbeidsraad (NAR) en start overleg op met de deelstaten.Net voor het zomerakkoord van eind juli besliste de ministerraad om de manier aan te passen waarop periodes van werkloosheid en brugpensioen meetellen voor het pensioenbedrag (de zogenaamde "gelijkgestelde periodes"). Een tijdje terug was er in de pers veel te doen rond het verhaal van twee vriendinnen van wie er één een fors hoger pensioen dan de andere heeft ook al was ze langer werkloos geweest. De aanpassing moest dergelijke situaties vermijden. De werkloosheidsdagen na één jaar werkloosheid en de dagen brugpensioen zullen voor de pensioenen die ingaan vanaf begin 2019 berekend worden op het minimum jaarrecht en niet langer op basis van het laatst verdiende loon. Begin deze maand ontstond ophef toen SP.A-voorzitter John Crombez de maatregel oprakelde in "De Zevende Dag". Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten ontkende de maatregel en sprak van 'klinkklare onzin', terwijl pensioenminister Daniël Bacquelaine (MR) even later erkende dat er voor de aanpassing advies was gevraagd aan de Raad van State. Premier Charles Michel suste de discussie door te stellen dat er nog niets definitief beslist was. Na een vergadering woensdag en een nieuwe vergadering donderdag heeft het kernkabinet nu wel een akkoord bereikt. Voor wie jonger is dan vijftig blijft de maatregel overeind, voor vijftigplussers verandert er niets. De regering gaat wel inzetten op activering. 'Akkoord pensioenopbouw neemt ongerustheid weg. 50+ die job verliest, moet niet gestraft worden, wél meer kansen krijgen op nieuwe job', tweette CD&V-vicepremier Kris Peeters donderdagavond. Over het dossier is het laatste woord nog niet gezegd. In het heetst van de discussie, enkele weken terug, had coalitiepartner N-VA gezegd dat de regering het pensioensysteem voor vijftigerplussers 'moet durven herbekijken'. 'Anders komen de pensioenen onder druk te staan'. Bovendien 'mag wie werkt een verschil zien met iemand die dat niet doet in zijn of haar pensioen'. N-VA waarschuwde ook voor een mogelijke 'inactiviteitsval' als werkloze vijftigplussers niet aangespoord worden om te werken. N-VA-bronnen zeggen nu dat de kwestie terug op de regeringstafel komt eens het advies van de NAR er is en na het overleg met de deelstaten. 'Er is eigenlijk beslist om voorlopig niet te beslissen', zegt een N-VA-bron. Via Twitter zegt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) dat hij met plezier de 'goed werkende Vlaamse maatregelen voor vijftigplussers' wil uitleggen aan zijn federale collega Peeters. 'En mijn wishlist hoe federale wetten dat effect kunnen versterken', luidt het. Rutten verklaarde in Terzake dat er een 'heel duidelijke afspraak' werd gemaakt 'en die zal door de regering worden uitgevoerd'. Ze bevestigde dat er voor vijftigplussers niets verandert, maar dat er een nationaal debat moet komen over hoe de arbeidsmarkt met oudere werknemers moet omgaan. Daarvoor wordt dus gekeken naar de input van de Nationale Arbeidsraad en de gewesten. 'Dit moet voorkomen dat vijftigplussers nog in die situatie terechtkomen.' Wel werden maatregelen genomen voor mensen onder de vijftig jaar die werkloos worden. Tijdens hun eerste jaar werkloosheid zullen ze nog steeds pensioen opbouwen op basis van hun laatste loon. Na dat jaar vallen ze terug op een basisloon, legde Rutten uit. Daarmee bouwt de regering-Michel volgens de liberale voorzitster voort op een maatregel die de vorige regering-Di Rupo nam, op basis van het principe dat werken meer moet lonen dan niet werken. Rutten had het over een 'toekomstgerichte maatregel'.Crombez is tevreden. Hij hoopt dat dit het begin kan zijn van een 'echt debat over de kwaliteitsvolle pensioenen van de toekomst'. 'Ik ben heel blij dat de regering heeft ingezien dat dit een bijzonder slechte maatregel was', zegt Crombez. De SP.A-voorzitter hoopt dat de regering nu 'afstapt van de besparingsvisie' inzake pensioenen en dat de beslissing van vandaag het begin is van een echt pensioendebat.Ook Groen-Kamerlid Kristof Calvo vindt de beslissing een goede zaak. 'Het is goed dat Michel het signaal van heel wat Belgen en de oppositie oppikt. Dat mag en moet zeker gezegd worden', aldus Calvo, die er evenwel op wijst dat er nog heel onduidelijkheid heerst.Daarom is hij benieuwd naar de kleine letters van het akkoord. 'Hopelijk communiceert Michel nu wel duidelijk en eerlijk. Zeker in een thema als pensioen is dat belangrijk', aldus het Groen-Kamerlid. Groen heeft ook nog heel wat vragen over het financiële plaatje. 'Deze maatregel ging om een besparing van 20 miljoen euro, maar in het zomerakkoord staat nog bijkomend 273 miljoen euro pensioenbesparingen. Ook die moet de regering herbekijken', vindt de partij. 'Wij zouden in elk geval andere keuze maken dan besparen bij gepensioneerden'. Kristof Calvo vindt het tenslotte positief dat de regering oudere werkzoekenden aan de slag wil krijgen, maar dan moeten bedrijven hen ook nog een kans willen geven. 'Ook daar is werk aan de winkel', vindt hij. De christelijke vakbond ACV wil nog niet reageren. 'Wij willen eerst zwart op wit zien wat er beslist is', stelt ACV-woordvoerder David Vanbellinghen donderdagavond.