Dat besluit De Standaard uit de herfstnota van de VDAB. Het cijfer dat centraal staat, is het langetermijngemiddelde van de zogenaamde spanningsindicator. Die geeft aan hoeveel werkzoekenden er per vacature zijn. Nu zijn dat er 3,8, wat volgens de VDAB wijst op een "zeer krappe arbeidsmarkt". Rond Kortrijk en Tielt duikt de spanningsindicator zelfs onder de 1. In 2010 bedroeg het cijfer nog 6, in 2004 zelfs meer dan 9.

Aantal vacatures constant

De evolutie lijkt niet te stroken met de vele ontslagen die de jongste maanden het nieuws haalden. "We mogen niet vergeten dat het aantal mensen dat aan het werk is in absolute zin sterk gegroeid is", legt Bjorn Cuyt van Unizo in de krant uit. "Relatief gezien vormen de werkzoekenden dus een beperkte groep, terwijl het aantal vacatures op een constant hoog niveau blijft."

Conjunctuur

Daar bovenop komt dat de conjunctuur met enige vertraging ingrijpt op de arbeidsmarkt. De Vlaamse markt is pas in de loop van dit jaar gaan verslechteren. Daarvoor is het aantal werkzoekenden twee jaar lang afgenomen terwijl het aantal vacatures bleef stijgen. Unizo vraagt daarom meer aandacht voor het zoeken van geschikte kandidaten voor openstaande vacatures, in plaats van omgekeerd. (Belga/TV)

Dat besluit De Standaard uit de herfstnota van de VDAB. Het cijfer dat centraal staat, is het langetermijngemiddelde van de zogenaamde spanningsindicator. Die geeft aan hoeveel werkzoekenden er per vacature zijn. Nu zijn dat er 3,8, wat volgens de VDAB wijst op een "zeer krappe arbeidsmarkt". Rond Kortrijk en Tielt duikt de spanningsindicator zelfs onder de 1. In 2010 bedroeg het cijfer nog 6, in 2004 zelfs meer dan 9.Aantal vacatures constant De evolutie lijkt niet te stroken met de vele ontslagen die de jongste maanden het nieuws haalden. "We mogen niet vergeten dat het aantal mensen dat aan het werk is in absolute zin sterk gegroeid is", legt Bjorn Cuyt van Unizo in de krant uit. "Relatief gezien vormen de werkzoekenden dus een beperkte groep, terwijl het aantal vacatures op een constant hoog niveau blijft."Conjunctuur Daar bovenop komt dat de conjunctuur met enige vertraging ingrijpt op de arbeidsmarkt. De Vlaamse markt is pas in de loop van dit jaar gaan verslechteren. Daarvoor is het aantal werkzoekenden twee jaar lang afgenomen terwijl het aantal vacatures bleef stijgen. Unizo vraagt daarom meer aandacht voor het zoeken van geschikte kandidaten voor openstaande vacatures, in plaats van omgekeerd. (Belga/TV)