Ruim vier op de vijf ambtenaren (82%) bleek overigens tevreden tot zeer tevreden over de veralgemening van het telewerken tijdens de gezondheidscrisis, zo blijkt uit een enquête van Talent.brussels, de gewestelijke administratie voor het Openbaar Ambt. Minister van Ambtenarenzaken Sven Gatz wil de uitbreiding van het telewerken budgetneutraal doorvoeren, kondigt hij donderdag aan.

Telewerk verbetert volgens Idea Consult de balans tussen werk en privé en het algemene welzijn, maar niet voor iedereen. Wanneer telewerk 100% verplicht is, wordt de mentale en fysieke gezondheid van een groot deel van de werknemers aangetast: 31% van de respondenten uit de Talent-enquête geeft aan dat permanent telewerk een negatieve invloed heeft op hun fysieke en/of mentale gezondheid. Een kwart lijdt onder het isolement en vindt telewerk schadelijk voor de teamgeest.

Talent.brussels formuleerde met de enquêteresultaten en het Idea-rapport een reeks aanbevelingen die minister Gatz donderdag op de ministerraad voorstelde: 'Vrijwillig telewerk was vóór het door de covid-19-maatregelen werd verplicht, al goed ingeburgerd in onze administraties', zegt Gatz. 'Ongeveer 70 procent van onze ambtenaren met een functie die telewerk toelaat, maakte van die mogelijkheid gebruik, doorgaans voor één werkdag per week. We willen nu de mogelijkheid om het telewerken sterker uit te breiden in de post-covid-19-periode, doorvoeren in de regelgeving.'

Budgetneutraal

Minister Gatz wil de uitbreiding van het telewerken op een budgetneutrale wijze doorvoeren. Wanneer meer medewerkers meer thuiswerken maakt dit wellicht besparingen mogelijk op kosten als kantoorruimte of abonnementen voor het openbaar vervoer. Ook de klimaatdoelstellingen winnen bij een daling van het aantal verplaatsingen naar Brussel.

Maar aan meer telewerken hangen ook extra uitgaven vast. Thuiswerkers zouden bijvoorbeeld een billijke vergoeding kunnen krijgen voor bijkomende verbruikskosten in de rekeningen voor water, elektriciteit, verwarming of internet. En zoals bij het werken op kantoor is het ook gerechtvaardigd thuiswerkers ondersteuning te bieden met een ergonomische bureaustoel of een tweede computerscherm.

De minister zal met de administratie en vakbonden overleggen om het telewerk structureel uit te bouwen.

De enquête liep van 6 tot 20 oktober 2020 bij 22 Brusselse gewestinstellingen. Hun 11.188 personeelsleden kregen de kans eraan deel te nemen. 2.562 onder hen deden dat effectief.

Ruim vier op de vijf ambtenaren (82%) bleek overigens tevreden tot zeer tevreden over de veralgemening van het telewerken tijdens de gezondheidscrisis, zo blijkt uit een enquête van Talent.brussels, de gewestelijke administratie voor het Openbaar Ambt. Minister van Ambtenarenzaken Sven Gatz wil de uitbreiding van het telewerken budgetneutraal doorvoeren, kondigt hij donderdag aan.Telewerk verbetert volgens Idea Consult de balans tussen werk en privé en het algemene welzijn, maar niet voor iedereen. Wanneer telewerk 100% verplicht is, wordt de mentale en fysieke gezondheid van een groot deel van de werknemers aangetast: 31% van de respondenten uit de Talent-enquête geeft aan dat permanent telewerk een negatieve invloed heeft op hun fysieke en/of mentale gezondheid. Een kwart lijdt onder het isolement en vindt telewerk schadelijk voor de teamgeest.Talent.brussels formuleerde met de enquêteresultaten en het Idea-rapport een reeks aanbevelingen die minister Gatz donderdag op de ministerraad voorstelde: 'Vrijwillig telewerk was vóór het door de covid-19-maatregelen werd verplicht, al goed ingeburgerd in onze administraties', zegt Gatz. 'Ongeveer 70 procent van onze ambtenaren met een functie die telewerk toelaat, maakte van die mogelijkheid gebruik, doorgaans voor één werkdag per week. We willen nu de mogelijkheid om het telewerken sterker uit te breiden in de post-covid-19-periode, doorvoeren in de regelgeving.' Minister Gatz wil de uitbreiding van het telewerken op een budgetneutrale wijze doorvoeren. Wanneer meer medewerkers meer thuiswerken maakt dit wellicht besparingen mogelijk op kosten als kantoorruimte of abonnementen voor het openbaar vervoer. Ook de klimaatdoelstellingen winnen bij een daling van het aantal verplaatsingen naar Brussel. Maar aan meer telewerken hangen ook extra uitgaven vast. Thuiswerkers zouden bijvoorbeeld een billijke vergoeding kunnen krijgen voor bijkomende verbruikskosten in de rekeningen voor water, elektriciteit, verwarming of internet. En zoals bij het werken op kantoor is het ook gerechtvaardigd thuiswerkers ondersteuning te bieden met een ergonomische bureaustoel of een tweede computerscherm. De minister zal met de administratie en vakbonden overleggen om het telewerk structureel uit te bouwen. De enquête liep van 6 tot 20 oktober 2020 bij 22 Brusselse gewestinstellingen. Hun 11.188 personeelsleden kregen de kans eraan deel te nemen. 2.562 onder hen deden dat effectief.