De lokale eigenaars van de gebouwen kunnen de meerkost voor het verwijderen van het asbest en de verwerkingskosten door Vlaanderen laten dragen.

Een deel van de middelen wordt daarnaast voorzien voor asbestophaling aan huis. Het aantal gemeenten waar dat mogelijk is, steeg deze legislatuur al van 50 procent naar 80 procent.

Demir wil dat nu naar 100 procent optrekken. De lokale besturen nemen voor zowel de jeugdlokalen als de afvalophaling aan huis de regie in handen en kunnen zich dit en volgend jaar bij afvalstoffenmaatschappij OVAM melden.

De lokale eigenaars van de gebouwen kunnen de meerkost voor het verwijderen van het asbest en de verwerkingskosten door Vlaanderen laten dragen. Een deel van de middelen wordt daarnaast voorzien voor asbestophaling aan huis. Het aantal gemeenten waar dat mogelijk is, steeg deze legislatuur al van 50 procent naar 80 procent. Demir wil dat nu naar 100 procent optrekken. De lokale besturen nemen voor zowel de jeugdlokalen als de afvalophaling aan huis de regie in handen en kunnen zich dit en volgend jaar bij afvalstoffenmaatschappij OVAM melden.