De Standaard sprak met onderzoekster Anna Verhoeve.

Ze maakte haar doctoraat aan de KU Leuven over de verborgen verstedelijking van het platteland. Uit haar onderzoek blijkt dat 64 procent van alle ondernemingen in landbouwgebied geen boerenbedrijf meer is. Voor het doctoraat werden 35 plattelandsgemeenten onderzocht. Daar identificeerde Verhoeve 1.530 bedrijven die geen landbouwbedrijf zijn, maar wel gevestigd zijn in een voormalige boerderij.

Nadenken

Een derde daarvan behoort tot de industriële sector (hout- en metaalbewerking of voedselverwerking). Twee derde tot de dienstensector: kantoren, architectenbureaus, kinderdagverblijven, paramedische praktijken, yogacentra.

"Niemand besefte dat dit fenomeen zo groot is", zegt ze. "Uit de officiële statistieken blijkt dat niet. In 85 procent van de gevallen is er geen bestemmingswijziging gebeurd."

Verhoeve vindt dat de overheid moet nadenken over wat wel en niet kan en onder welke omstandigheden.

(Belga/RR)