Opinie

Miranda Van Eetvelde (N-VA)

‘Belang van jongeren voor sociaal weefsel is niet te onderschatten’

Miranda Van Eetvelde (N-VA) Vlaams parlementslid voor N-VA en voormalig arbeidsbemiddelaar bij de VDAB

‘Het is niet voor niets dat ons Vlaams jeugdwerk als voorbeeld geldt in het buitenland’, schrijft Vlaams parlementslid Miranda Van Eetvelde naar aanleiding van de internationale dag van de jeugd.

Vandaag is het de dag van de jeugd. In 1999 besliste de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dat 12 augustus de “International Youth Day” zou worden.

Op die dag willen we, ook vanuit het Vlaams Parlement, onze jongeren in de bloemetjes zetten. Zij verdienen dat. Talloze jongeren engageren zich vrijwillig en belangeloos en bouwen zo mee aan het sociale weefsel van onze maatschappij. Dat is zeker in deze zomermaanden goed te merken. Overal te lande – en in het buitenland – organiseren jongeren activiteiten, kampen, … zo laten ze kinderen spelen en/of brengen ze hen iets bij.

‘Belang van jongeren voor sociaal weefsel is niet te onderschatten’

Ook studies tonen aan dat jeugdbewegingen in Vlaanderen het erg goed doen en een voorbeeld zijn voor het buitenland. Kijk naar het laatste onderzoek van het JeugdOnderzoeksPlatform (JOP). Meer dan de helft van de 14- tot 30-jarigen bevraagd in de JOP 3 monitor gaf aan ooit deelgenomen te hebben aan activiteiten van een jeugdbeweging, meer dan 20 procent aan activiteiten van het jeugdhuis, meer dan 40 procent aan een speelpleinwerking of ander gemeentelijk jeugdwerkinitiatief en meer dan 10 procent aan een werking voor kansarme jeugd.

Er zijn liefst meer dan 5.000 particuliere en gemeentelijke jeugdwerkinitiatieven.

Op een gemiddelde vakantiedag in de zomer nemen dagelijks 43.000 kinderen deel aan een speelpleinwerking. Cijfers die aantonen hoe diep jeugdwerk in de Vlaamse samenleving geworteld is. En dan hebben we het nog niet gehad over de vele Scouts- en Chirokampen die aan de gang zijn. Het zijn jongeren die alles in goede banen leiden.

Het afgelopen jaar zijn er heel wat veranderingen aangekondigd voor de jeugdsector. Het lokale niveau zal een grotere rol, meer vrijheid maar ook meer verantwoordelijkheid krijgen betreffende het lokale jeugdbeleid. Daar is heel wat politiek en maatschappelijk debat over gevoerd, maar wij hebben alvast het volste vertrouwen in onze gemeentebesturen. Wij zijn ervan overtuigd dat lokale besturen hun jongeren en hun verenigingen zo goed mogelijk zullen blijven ondersteunen. Een uitgewerkt jeugdbeleid op gemeentelijk vlak blijft de basis voor ons succesvol, Vlaams jeugdwerk.

‘Een pijnpunt dat al jarenlang bestaat in de jeugdsector is de overregulering.’

Het is niet voor niets dat ons Vlaams jeugdwerk als voorbeeld geldt in het buitenland. Vlaanderen werkt dienaangaande al jaren samen met Zuid-Afrika, wat toont dat ons jeugdwerk zowaar een ‘exportmodel’ is, expert van ervaring en expertise, samenwerking die gelooft dat een goede jeugdwerking ook de samenleving sterker maakt. En dat is iets waar we terecht fier op mogen zijn.

Dat betekent niet dat er geen pijnpunten zijn. Een pijnpunt dat al jarenlang bestaat in de jeugdsector is de overregulering. Je zal als jongere maar eens proberen om een fuif te organiseren. Het is verre van evident. Ook om op kamp te vertrekken weten onze KSA-, KSJ-, Scouts en Chiroleiders maar al te goed wat het is om allerlei paperassen in te vullen en vergunningen aan te vragen. In sommige gevallen kruipt er zelfs veertig uur administratieve rompslomp in de organisatie van die jeugdkampen, te wijten aan onrealistische – en per gemeente uiteenlopende – kampreglementen en administratieve overlast. En dat weegt dan weer op de goede inhoudelijke voorbereiding van het kamp zelf: de activiteiten en de inkleding van het kamp.

Engagement

Deze regering heeft al verschillende stappen ondernomen en moet er blijven over waken dat de strijd tegen regulering een prioriteit blijft. Zij neemt daarbij de bekommernissen die de sector zelf herhaaldelijk heeft geduid als uitgangspunt. Zo kunnen we de nodige zuurstof geven aan onze jeugdverenigingen.

Ik ben er alvast van overtuigd dat we op de goede weg zijn met het Vlaamse jeugdwerk. Laat onze jeugd maar genieten van hun feestdag en als u toevallig langskomt op of aan één van die vele jongerenactiviteiten in de zomer, denk dan eens aan de belangeloze inzet die de jongeren opbrengen.

Hun sociaal engagement verdient respect!

Partner Content