Begroting – “Niet verhogen van dieselaccijns is een gemiste kans”

(Belga) De beslissing van de federale regering om de accijnzen op diesel niet op te trekken, is een gemiste kans. “Een dieselwagen stoot tot drie keer meer fijn stof uit dan een benzinewagen en wordt via de lage accijnzen toch bevoordeeld”, zegt Lieze Cloots van de Vlaamse milieukoepel Bond Beter Leefmilieu (BBL).

“De beslissing is kortzichtig en miskent een ernstig probleem in ons land: de enorme impact die dieselwagens hebben op milieu en gezondheid”, zegt Lieze Cloots van BBL. Een dieselwagen stoot tot drie keer meer fijn stof uit dan een benzinewagen en wordt via de lage accijnzen toch bevoordeeld. De accijnzen op diesel in België liggen lager dan in de buurlanden. In 2012 hief België 42,8 eurocent per liter tegenover 67,4 in het Verenigd Koninkrijk, 44,0 in Nederland, 47,0 in Duitsland. Vooral in Vlaanderen is de gezondheidsimpact onrustwekkend. Volgens het Milieu Indicatoren Rapport Vlaanderen (MIRA 2012) wordt 8 procent van alle ziektes in Vlaanderen veroorzaakt door milieuvervuiling. Per inwoner betekent dit één verloren gezond levensjaar per Vlaming die gedurende zijn leven blootgesteld wordt aan de huidige niveaus van vervuiling. Grootste boosdoener is fijn stof uit dieselverkeer, kankerverwekkend en verantwoordelijk voor 75 procent van het totaal aantal milieugerelateerde ziektes. Dit probleem kan enkel via fiscale prikkels worden bijgesteld, vindt BBL. Een gelijkschakeling van de accijnzen op diesel met het Europees gemiddelde zou netto 300 miljoen euro extra inkomsten opleveren. En een gelijkschakeling met de accijnzen op benzine kan nog tot 300 miljoen extra opleveren. (Belga)

Partner Content