Begroting is onmogelijke opdracht voor Di Rupo

© Belga

De regeringsonderhandelaars mikken op een saneringsinspanning van 11,3 miljard euro, maar eigenlijk zou dat 14 miljard moeten zijn.

De regeringsonderhandelaars mikken op een saneringsinspanning van 11,3 miljard euro, maar eigenlijk zou dat 14 miljard moeten zijn. Een begrotingsinspanning die de Belgische economie meer kwaad dan goed zal doen, zegt een onderhandelaar. ‘Het vertrouwen van de consumenten zal kelderen en ondernemers zal de adem worden afgesneden.’

Formateur Elio Di Rupo (PS) maakt van het verlengde weekend van Wapenstilstand een conclaaf om de onderhandelingen over de sanering van de overheidsfinanciën af te ronden en het tekort op de begroting van 2012 terug te brengen tot 2,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

In de voorbereiding vroeg Di Rupo niet alleen een advies aan de Hoge Raad van Financiën, maar ook aan het Monitoringcomité voor de Begroting. Dat comité wordt gevormd door topambtenaren, die de evolutie van de begroting opvolgen. Hun ramingen zijn gebaseerd op ongewijzigde wetgeving.

Zo vertrekken ze bijvoorbeeld van de wettelijke groeinorm van 4,5 procent voor de uitgaven van de ziekteverzekering, en van de wettelijke rentemechanismen in de regeling van de notionele-interestaftrek voor bedrijven die met eigen kapitaal investeringen financieren. Eind september raamde het Monitoringcomité de globale overheidsinspanning voor 2012 op die manier op 10,2 miljard euro.

Mogelijk heeft de formateur nu al spijt van zijn parallelle demarche. In een eerste nota, geschreven op Allerheiligen, verhoogde het Monitoringcomité de inspanning voor 2012 door het slabakken van de economie met 1,73 miljard euro, waarvan 1,35 miljard voor de federale overheid. Of in totaal net geen 12 miljard.

In een tweede nota van Allerzielen voegde het comité daar een raming van het ‘structureel saldo’ aan toe. Die oefening houdt verband met een dubbele begrotingsaanbeveling die de Europese Commissie in december 2009 aan België gaf, wil het onder de Europese procedure van een ‘buitensporig tekort’ uitkomen.

Concreet: ons land mag van Europa in 2012 nog een begrotingstekort van maximaal 3 procent van het bbp hebben, én moet daartoe jaarlijks een structurele sanering van 0,75 procent van het bbp leveren, los van eenmalige maatregelen en de invloed van de economische conjunctuur.

Maar volgens het Monitoringcomité lapt België die tweede aanbeveling aan zijn laars. Gespreid over de periode 2010-2012 blijft ons land voor meer dan 0,5 procent van het bbp, of 2 miljard euro, afwijken van de Europese aanbeveling.

Huzarenstukje

Als de septemberraming van het Monitoringcomité wordt aangevuld met zijn nieuwe bedragen in de nota’s van 1 en 2 november, zou de begrotinginspanning van alle overheden samen in 2012 dus net geen 14 miljard euro moeten bedragen. Toch gaan Di Rupo en de regeringsonderhandelaars maar uit van een inspanning van 11,3 miljard. Daartoe is in de voorbije dagen 2,7 miljard weggemoffeld: 700 miljoen bij de rode cijfers van de steden en gemeenten, en 2 miljard die als extra inspanning voortvloeit uit de door Europa geëiste structurele saldosanering.

‘Het zal sowieso een huzarenstuk zijn om 11,3 miljard euro bij elkaar te sprokkelen’, aldus een onderhandelaar. Nog grotere inspanningen betekenen volgens hem dat de economie versmacht wordt. ‘Het vertrouwen van de consumenten zal kelderen en ondernemers zal de adem worden afgesneden.’ (PAM)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content