Bart De Pauw krijgt zes maanden met uitstel: ‘Ontgoocheld over strenge straf’

Bart De Pauw © Belga

De correctionele rechtbank van Mechelen heeft televisiemaker Bart De Pauw schuldig bevonden aan belaging van vijf vrouwen en overlast door middel van elektronische communicatiemiddelen ten aanzien van één vrouw.

Hij stuurde ongepaste sms-berichten naar verschillende vrouwen waarmee hij samenwerkte en beging daardoor een misdrijf. Hij krijgt een straf van zes maanden met uitstel.

De Pauw werd schuldig bevonden aan de feiten van belaging van Liesa Naert, Ella-June Henrard, Ellen Lloyd en twee andere medewerksters die zich geen burgerlijke partij hadden gesteld, maar wel als slachtoffer uit het dossier naar voren kwamen. Hij werd ook schuldig bevonden aan elektronische overlast ten aanzien van één medewerkster. Voor de andere tenlasteleggingen, zoals de belaging van actrices Maaike Cafmeyer, Lize Ferryn en enkele andere medewerksters, net als de elektronische overlast op acht burgerlijke partijen, werd hij vrijgesproken.

De burgerlijke vorderingen van Liesa Naert, Ellen lloyd en Ella-June Henrard werden ontvankelijk en gegrond verklaard, zij krijgen elk één euro en een rechtsplegingsvergoeding. De vordering van Lize Ferryn werd ontvankelijk maar ongegrond verklaard, en de vordering van het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen werd ongegrond verklaard.

De Pauw kreeg na de uitspraak van de rechter nog mee dat het gaat om een vonnis in eerste aanleg en hij kan beslissen om tegen het vonnis in beroep te gaan.

Persrechter: ‘Drie criteria afgetoetst om belaging van elke vrouw te bewijzen’

Voor de feiten van belaging werden voor elke vrouw drie criteria afgetoetst of ze bewezen waren of niet. Slechts voor vijf van de dertien slachtoffers waren alle criteria aanwezig, voor de acht andere aanklachten werd televisiemaker Bart De Pauw vrijgesproken. Dat zegt Mechels persrechter Theo Byl na afloop van de zitting.

Om te bepalen of de feiten bewezen waren, werd naar drie criteria gekeken: zijn er voldoende feitelijke elementen die de belaging aantonen? Werd de rust van de vrouwen ernstig verstoord? Had De Pauw moeten weten dat hij hun rust ernstig verstoorde?

Voor acht vrouwen achtten de drie rechters dat onvoldoende aan de criteria werd voldaan, waardoor de vrijspraak volgde. ‘Ik kan niet vrouw per vrouw zeggen aan welke criteria wel en niet voldaan werd’, zegt Byl. ‘Wel is duidelijk dat de opmerking van de verdediging over het klachtmisdrijf door de rechtbank werd afgewezen. Alle procedurele elementen, zowel die van burgerlijke partijen als die van de verdediging, werden verworpen.’

Ontgoocheld

De advocaat van televisiemaker Bart De Pauw reageert ontgoocheld op de veroordeling van zijn cliënt. Hij beraadt zich samen met De Pauw en diens echtgenote over mogelijke verdere stappen.

Verhaeghe meent dat zijn cliënt streng gestraft is aangezien slechts een deel van de feiten bewezen werd verklaard. ‘Het gaat om 1 feit van Liesa Naert, vrijspraak voor alle berichten; een uit de hand gelopen zakelijk conflict met Helen Perquy, een incident uit 2007 met Els Talloen, tien jaar voor de zaak uitbarstte; en feiten tegen Ella-June Henrard en Ellen Lloyd, waarvoor hij zich op zitting uitgebreid en overtuigend heeft verontschuldigd.’

‘De procureur en de burgerlijke partijen wilden een knieval voor 13 vrouwen, gelukkig zijn we daar niet op ingegaan. Bart betaalt de rekening voor een veranderende tijdsgeest, we gaan dit even laten bezinken en ons beraden over eventuele volgende stappen.’

‘We gaan het vonnis eerst goed bestuderen’, zegt Meester Christine Mussche, die optrad voor de burgerlijke partijen. ‘We zijn natuurlijk tevreden dat het gedrag van meneer De Pauw als strafbaar werd erkend.’

Over de veroordeling tot zes maanden met uitstel wilde ze niets kwijt. ‘Daar hebben wij als burgerlijke partij niets mee te maken en dat hebben we wel genoeg duidelijk gemaakt denk ik.’

Partner Content